Zewnętrzna motywacja pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo złożone działanie, które posiada wiele płaszczyzn, na których dzięki odpowiednim zabiegom dociera się do celu. Większość z ludzi za swoją pracę oczekuje gratyfikacji i to właśnie ona stanowi dla nich zewnętrzną motywację. Pracownicy oczekują więc od swoich przełożonych: solidnego wynagrodzenia, premii uznaniowych, premii zależnej od efektów pracy, bądź mającej uzasadnienie podwyżki. W niektórych firmach uznaje się również pozapłacowy system nagradzania. Do tego typu wyróżnień można zaliczyć służbowy samochód, z którego pracownik może korzystać prywatnie, bilety na wydarzenia kulturalne, bądź karnety do obiektów sportowych. Pracownikom z reguły dużo się nie chce, więc z jednej strony jest to dobra motywacja, z drugiej rodzi pewne ryzyko pojawienia się zachowań roszczeniowych, które mogą doprowadzić do konfliktu na płaszczyźnie relacji szef-pracownicy. Jednakże zewnętrzna motywacja pracowników jest najskuteczniejszą formą podniesienia efektywności ich pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>