Zapisywanie się na dobrowolną listę mailingową {opt-in)

Jeszcze do niedawna zapisywanie się na listę mailingową (czyli dokonywanie subskrypcji) było dość skomplikowane. Obecnie formalności zostały ograniczone do minimum, a najczęściej stosowaną formą zapisu jest wypełnienie prostego formularza na stronie www (dotyczy to rzecz jasna list otwartych). Firma prowadząca bazę subskrybentów powinna jednak wprowadzić mechanizm zabezpieczający każdego użytkownika przed sytuacją, w której ktoś inny podaje jego adres w celu dokonania subskrypcji. Najlepiej jest, gdy po zapisaniu się na listę użytkownik otrzymuje na podane konto automatycznie wygenerowany e-mail, który wystarczy po prostu odesłać w celu potwierdzenia subskrypcji. listu z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Otrzymaliśmy właśnie żądanie subskrypcji biuletynu elektronicznego firmy XYZ, który jest rozsyłany co tydzień do osób zainteresowanych nowościami na rynku komputerowym. Jeżeli chce Pani/Pan potwierdzić subskrypcję, prosimy odesłać ten list, używając polecenia odpowiedź / reply. Jeśli natomiast żądanie jest omyłkowe, prosimy nie podejmować żadnych działań – w takim wypadku nie otrzymają Państwo od naszej firmy żadnej dodatkowej korespondencji, a Wasz adres nie zostanie wprowadzony do naszej bazy.

Zwróćmy uwagę na kilka istotnych sformułowań – po pierwsze, w prośbie o potwierdzenie należy bezwzględnie przypomnieć użytkownikowi, o jaką subskrypcję chodzi (nazwa firmy, częstotliwość rozsyłania przesyłek oraz tematyka) – zdarza się bowiem często, że internauci po prostu nie pamiętają, że zapisywali się na listę (szczególnie, jeśli dokonują kilku subskrypcji równocześnie!). Po drugie – trzeba dokładnie opisać procedurę weryfikacji, w sposób niebudzący żadnych wątpliwości. Wreszcie po trzecie, należy podkreślić, że w przypadku omyłkowej subskrypcji adres e-mailowy nie będzie w żaden sposób uykorzystywami

Użytkownik, który dokonał potwierdzenia subskrypcji, staje się pełnoprawnym członkiem listy. Czasem po potwierdzeniu otrzymuje jeszcze jeden automatycznie wygenerowany e-mail, w którym znajdują się najważniejsze informacje o liście subskrypcyjnej, zastrzeżenia prawne oraz – koniecznie – informacje o sposobie wypisania się z listy.

Przykład automatycznie wygenerowanego listu dla nowych subskrybentów. Dziękujemy za dokonanie subskrypcji biuletynu elektronicznego firmy XYZ. Przypominamy, że lista służy wyłącznie do rozsyłania co tydzień biuletynu na temat nowości na rynku komputerowym. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania czy sugestie, prosimy o listy pod adres listy@firmaxyz.pl (prosimy nie wysyłać listów pod adres, z którego rozsyłany jest biuletyn).

Wpisanie na listę dystrybucyjną oznacza Państwa zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjno-promocyjnych z naszej firmy, zgodnie z informacjami na stronach www, na których dokonali Państwo subskrypcji.

W wypadku chęci rezygnacji z subskrypcji prosimy wejść na stronę http://www.fir- maxyz.pl/subskrypcja i wypełnić znajdujący się tam formularz, zaznaczając opcję „rezygnacja z subskrypcji”. Wówczas Państwa adres zostanie ostatecznie usunięty z naszej bazy danych.

Równocześnie przypominamy, że wszelkie informacje na temat biuletynu można znaleźć na stronie internetowej, pod adresem http://www.firmaxyz.pl/biuletyn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>