Zalety pracy zespołowej

Początki współpracy każdego formującego się zespołu nie wyglądają czytelnie. Bywa w nich wiele nieścisłości w funkcjonowaniu oraz wypełnianiu swoich ról. Trudno mówić więc o współpracy, gdyż start zespołu to zdecydowanie większe zaangażowanie w indywidualne wykonywanie obowiązków. Niemniej jednak praca zespołowa grupy, która przejdzie pierwszy etap rozwoju, zaczyna przynosić korzyści. W końcowym etapie rozwoju, gdzie zespół charakteryzuje już dojrzałość, jego efektywność przewyższa pracę pracowników działających w pojedynkę, choćby byli oni ekspertami w danej dziedzinie. W zespole ekspertów jest wielu, a jak mawiają „gdzie dwie głowy to nie jedna”. Praca zespołowa to praca, której efektem są usługi na zdecydowanie wysokim poziomie, zadowolenie klientów jest wobec tego dużo większe. Na zasługujący uwagę fakt można przytoczyć to, że zespół może wziąć na siebie wykonanie zadania czy osiągnięcie celu, który dla indywidualnego pracownika byłby nierealistyczny. Z uwagi na kompetencje członków zespołu rozwiązań w danej dziedzinie może być więcej i są one oczywiście efektywniejsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>