Z czym wiąże się skuteczna rozmowa oceniająca?

Pracownicy tworzący zespół przed którym stawia się wyzwania, nakłada odpowiedzialność oraz oczekuje efektywnej współpracy, nie mogą pozostawać w swoim działaniu niemotywowani i niekontrolowani. Rozmowa oceniająca pracownika jest bezcennym narzędziem w rękach managera, które stwarza możliwość najefektywniejszego wykorzystania potencjału pracownika. Dzięki skutecznej rozmowie oceniającej zatrudnieni w firmie wiedzą za jakie mocne strony są cenieni, na co są zmuszeni zwrócić szczególną uwagę, co wymaga szczególnej poprawy. Rozmowa oceniająca mająca charakter wymiany zdań pomaga managerowi określić plan rozwoju dla konkretnych pracowników, uwzględniając ich kompetencje i zdolności. Kolejnym ważnym aspektem wypływającym z rozmowy oceniającej jest potencjalna reorganizacja i modernizacja funkcjonowania firmy uwzględniająca potrzeby i opinie członków zespołu. Ścieżka kariery zatrudnionych bez sprawnego ukierunkowania opartego na fachowej ocenie kończy się często porażką, dlatego managerowie oceniającą rozmowę cenią i praktykują w swojej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>