Wypróbowywanie usług świadczonych za pośrednictwem sieci

Typową usługą rozprowadzaną wyłącznie za pośrednictwem sieci są płatne serwisy informacyjne. Płatny serwis ma trzy możliwości wykorzystania próbek. Pierwsza, najczęściej stosowana, polega na publicznym udostępnieniu w charakterze próbki niewielkiej części informacji oraz spisu treści całego serwisu. Druga to udostępnienie wszystkim użytkownikom tytułów i (ewentualnie) pierwszych zdań publikowanych materiałów: dopiero do przeczytania całego artykułu potrzebne jest opłacenie subskrypcji. Trzecia możliwość to czasowy, pełny dostęp do wszystkich zasobów – jest ona wykorzystywana bardzo rzadko, przeważnie wtedy, gdy firma jest prawie pewna złożenia zamówienia przez klienta lub gdy objętość serwisu jest tak duża, że uniemożliwia jego skopiowanie.

Próbki stosowane są także w wypadku usługi polegającej na udostępnieniu komercyjnego konta pocztowego. Wtedy użytkownik rnoże korzystać z testowej usługi bez ograniczeń za to w określonym czasie (zwykle jest to 14 dni). Takie działanie jest szczególnie opłacalne, wiąże bowiem użytkownika z usługą, prowadzi też przeważnie do zakupu (zwłaszcza, gdy testujący konto zdążył już rozesłać nowy adres swoim znajomym).

Szczególnym rodzajem próbek są wersje demonstracyjne kont bankowych. Na stronach internetowych instytucji finansowych można korzystać z założonych tam kont demonstracyjnych. Użytkownik loguje się anonimowo, po czym może dokonywać fikcyjnych przelewów, sprawdzać saldo rachunków itp. Przy okazji można przetestować jakość połączeń oraz stosowanych przez bank zabezpieczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>