Wypisanie się – rezygnacja z subskrypcji (opt-out)

Każda nowoczesna lista musi mieć obecnie możliwość automatycznej rezygnacji z subskrypcji – przeważnie jest to formularz na stronie www, gdzie wpisuje się adres e-mailowy, który ma być usunięty z listy. Zwykle jest to ten sam formularz, za pomocą którego dokonuje się subskrypcji – tyle że teraz należy w nim zaznaczyć opcję „wypisz z listy”.

Informacje dotyczące sposobu rezygnacji z subskrypcji powinny się znaleźć obowiązkowo w każdej przesyłce (zazwyczaj na jej końcu, w postaci dopisku do listu, np.: „Aby zrezygnować z otrzymywania biuletynu firmy XYZ, należy skorzystać z gotowego formularza na stronie http://www.firmaxyz.pl/subskrypcja”).

Rezygnacja z subskrypcji nie powoduje konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań. Użytkownik otrzymuje komunikat typu: „Subskrypcja została anulowana. Dziękujemy za zainteresowanie naszym biuletynem, zapraszamy do ponownego korzystania z naszych usług”. Pod tym komunikatem – bądź wyświetlanym bezpośrednio na stronie www, bądź też wysyłanym pod podany adres e-mailowy – umieszczany jest często odnośnik umożliwiający przejście na stronę główną firmy XYZ.

Właściciel listy musi pamiętać, że rezygnacja z subskrypcji oznaczać ma całkowite i bezwarunkowe usunięcie adresu e-mailowego z firmowych baz danych. Najlepiej jest więc powierzyć administrowanie subskrypcją automatowi, który z chwilą żądania anulowania subskrypcji ostatecznie usuwa dany adres z bazy.

Czasem zdarza się, że mniej doświadczony użytkownik prosi firmę o usunięcie adresu z listy subskrybentów. Na takie prośby absolutnie nie można pozostać obojętnym – nawet w wypadku, gdy w każdej przesyłce znajdują się informacje o sposobie rezygnacji z subskrypcji. Firma powinna wówczas ręcznie usunąć adres z bazy, informując o tym fakcie zainteresowanego (przy okazji wypada również podziękować za współpracę i zaprosić do ponownego odwiedzenia serwisu – pamiętajmy, że mamy w ten sposób rzadką możliwość wysłania spersonalizowanego przekazu promocyjnego).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>