Wykorzystanie przekazu e-mailowego w marketingu bezpośrednim B2B

Działaniom marketingowym za pośrednictwem poczty elektronicznej poświęciliśmy osobny rozdział. Przypomnijmy jedynie, że e-mail nadaje się wręcz idealnie do wysyłania spersonalizowanych ofert, a tego typu przesyłki (skierowane do konkretnych firm i osób) są zwykle czytane i analizowane przez adresatów.

Z badań firmy Yesmail wynika, że przeciętny odsetek odpowiedzi na listy, które zostały wysłane w ramach e-mailingu, wynosi 4,7 proc., czyli znacznie więcej niż w wypadku kampanii prowadzonej za pośrednictwem tradycyjnej poez- ty. Co więcej, po wprowadzeniu do przesyłek personalizacji i skierowaniu ich do odpowiedniej grupy docelowej, odsetek ten rośnie aż do 7 proc. Najważniejsze kryteria, które powinny być brane pod uwagę, to: imię i nazwisko oraz wiek adresata, płeć, zainteresowania, historia zakupów oraz – o czym często się zapomina – preferowany format listów reklamowych.

Obecnie listy nie muszą zawierać jedynie tekstu, mogą być bowiem sformatowane jako html lub przybrać multimedialną postać (rich media). Pocztą elektroniczną można dzięki temu przesyłać nie tylko suche informacje, ale bardziej rozbudowane prezentacje. Warunkiem jest w tym wypadku wyrażenie na to zgody ze strony odbiorcy – jeśli nie mamy pewności, że życzy on sobie otrzymać tego typu materiał, należy ograniczyć się do krótkiego listu, zawierającego odnośnik do strony internetowej, na której znajduje się pełna prezentacja oferty.

Kampania mailingowa kierowana do konkretnych osób jest szczególnie przydatnym rozwiązaniem na rynku przemysłowym. Jak wiadomo, jedną z cech charakterystycznych segmentu B2B jest stosunkowo mała liczba występujących na nim podmiotów (w porównaniu z rynkiem konsumenckim) – jest więc możliwość skierowania do poszczególnych podmiotów zindywidualizowanych ofert.

Jednym z warunków powodzenia takiej akcji jest dobrze opracowana baza danych, która zawiera nie tylko informacje na temat przedsiębiorstw i zakresów ich działania, lecz także dane konkretnych osób, do których firma zamierza wysłać oferty. Możliwości takie oferują obecnie zaawansowane aplikacje CRM.

Personalizacja przekazu e-mailowego na rynku B2C jest również możliwa i często stosowana, pod warunkiem jednak, że firma posiada stale aktualizowaną bazę danych swoich odbiorców. Dane można zbierać na przykład przy okazji promocji sprzedaży, o której pisaliśmy w poprzednim podrozdziale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>