Wykorzystanie poczty elektronicznej poza Internetem

E-mail jest obecnie tak powszechnie używany, że zdecydowanie warto korzystać z niego również w promocji poza Internetem. Mówiąc krótko: należy podawać adres e-mailowy wszędzie tam, gdzie podajemy inne dane teleadresowe, szczególnie na wszelkiego typu materiałach promocyjnych. Adres e-mailowy powinien zatem obowiązkowo znaleźć się w następujących miejscach !(wizytówka osobista i firmowa, papier firmowy, koperta, biuletyn, raport roczny, ulotki reklamowe i foldery. Najlepiej podawać adres poczty elektronicznej w miejscu, w którym umieszczony jest tradycyjny adres pocztowy oraz numery telefonów – tam najprawdopodobniej wszyscy będą go szukać, j

W materiałach promocyjnych większych przedsiębiorstw dobrym zwyczajem jest podawanie adresów e-mailowych poszczególnych komórek organizacyjnych czy adresów ich kierowników – rozwiązanie takie znacznie podniesie skuteczność komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym miejscu trzeba ponownie powtórzyć: nie wystarczy samo podanie adresu pocztowego. Należy jeszcze systematycznie sprawdzać skrzynkę pocztową oraz odpowiadać na nadchodzące listy.

Ostatnia, wcale nie najmniej ważna sprawa, dotyczy samego adresu e-mai- lowego. W sieci jego postać nie ma większego znaczenia, ponieważ internauci wysyłają zwykle pocztę, klikając w podany link lub korzystając z polecenia odpowiedź/ reply, natomiast poza siecią z adresu korzysta się inaczej: zazwyczaj trzeba go zanotować, a już na pewno ręcznie wpisać w okienko programu pocztowego. Stąd też wypływa postulat rozważnego programowania systemu adresów pocztowych w przedsiębiorstwie.

Aby ułatwić zapamiętywanie adresów e-mailowych przez potencjalnych kontrahentów, nie należy szczególnie ich komplikować: kto zapamięta adres w rodzaju me814937@firmaxyz.pl? Dlatego właśnie najczęściej stosuje się adresy typu: biuro@firmaxyz.pl, sprzedaz@firmaxyz.pl czy zamowienia@firmaxyz.pl. Również adresy osobiste powinny być uporządkowane: w mniejszych firmach imie@firmaxyz.pl, w większych imie.nazwisko@firmaxyz.pl. Dzięki takiemu uporządkowaniu możemy mieć pewność, że adresy firmowe poszczególnych komórek organizacyjnych czy osób zostaną szybko zapamiętane. Ponadto im mniej skomplikowany adres, tym mniejsze ryzyko pomyłki przy jego wpisywaniu.

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej należy do najbardziej skutecznych sposobów promocji w sieci. Najczęściej jednak wykorzystywanym środkiem jest reklama, w tym przede wszystkim reklama banerowa. Temu ważnemu zagadnieniu został poświęcony następny rozdział książki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>