Wewnętrzna motywacja pracowników

W psychologii można wyodrębnić dwa modele motywacji pracowników w firmie. Jednym jest zewnętrzna motywacja, w której dla pracownika liczy się nagroda, zazwyczaj w formie pieniężnej, Drugi model motywacji stanowi motywacja wewnętrzna, czyli satysfakcja z samego siebie, która daje przysłowiowego kopa. Zadowolenie ze swoich sukcesów, zdobywania doświadczenia czy możliwości rozwoju w prężnie działającej firmie nie jest odczuciem łatwym, niemniej jednak są i tacy ludzie, którym się to udaje. O tego typu motywacji mówi się, że jest ona postawą pracownika wypływającą z jego logiki myślenia. Bądź co bądź ludzi, którzy mogliby objąć posadę, która leży w ich naturze i wewnętrznych potrzebach zapewne jest wielu. Co innego podpowiada im jednak logika i potrzeby emocjonalne, a co innego potrzeby materialne biorące zazwyczaj górę nad całą resztą, która mogłaby umilać życie. Łączenie motywacji wewnętrznej z zewnętrzną, którą praktykują przełożeni w firmach wydaje się być nadzwyczaj trafnie obraną drogą rozwoju zawodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>