Utrzymywanie stałych kontaktów z prasą

Najważniejszym zadaniem osoby, która przygotowuje sieciowy program PR, jest stworzenie listy mediów, do których firma chce dotrzeć ze swoim przeka- zemT\Chodzi tu o wyselekcjonowanie tych środków masowego przekazu, które – naszym zdaniem – są najbardziej opiniotwórcze lub też docierają do interesujących firmę grup odbiorców. Dobrze, jeśli firma sporządzi listę mediów i uporządkuje je w podgrupy, na przykład: media ogólnopolskie, media lokalne, media branżowe, media on-line ogólnotematyczne, media on-line branżowe. Trzeba pamiętać, że nie zawsze informacja będzie równie istotna dla każdej redakcji – na przykład fachowe czasopismo branżowe on-line zainteresuje się najprawdopodobniej informacją na temat wdrożenia nowych technologii, czyli czymś, co w ogólnopolskiej stacji radiowej nie wzbudzi żadnego zainteresowania.

I Przy okazji jeszcze jedna, bardzo ważna uwaga: nie wystarczy jedynie zapis adresu internetowego redakcji w naszej bazie danych – należy znać nazwiska dziennikarzy i do nich właśnie kierować konkretne materiały prasowe. Wyjątkiem są redakcje, które tworzą specjalne, ogólne adresy e-mailowe, służące właśnie do przesyłania komunikatów prasowych (informacje o tego typu adresach można zwykle znaleźć na stronach internetowych poszczególnych mediówjj

Internet jest doskonałym narzędziem, jeśli chodzi o budowanie i utrzymywanie stałych kontaktów z prasą. Przede wszystkim wykorzystywana jest tu powszechnie poczta elektroniczna – szczególnie wówczas, gdy chcemy personalizować nasze przesyłki (załączać do rozsyłanej informacji prasowej kilka zdań przeznaczonych dla konkretnego odbiorcy).

Innym powszechnie stosowanym rozwiązaniem są listy dystrybucyjne, które służą do rozsyłania jednakowych informacji do wszystkich redakcjitosuje się tu czasem podział na grupy, np. media ogólnotematyczne i branżowe – wówczas każda grupa posiada swoją listę dystrybucyjną. Idealne rozwiązanie to formularz na stronie www, gdzie każdy dziennikarz może określić zagadnienia, które go interesują – wówczas firma nie musi tworzyć kilku list, a rozsyłający informacje automat samodzielnie filtruje wysyłane wiadomości.

Dobrze jest, jeśli dziennikarze mają możliwość zarządzania swoją subskrypcją z poziomu strony www: możliwość natychmiastowego wypisania się z listy czy ponownego wpisania jest gwarancją, że konto odbiorcy nie będzie zaśmiecane. Formularz na stronie www umożliwi zapisanie się na listę dziennikarzom, do których firma nie trafiła samodzielnie, a którzy są zainteresowani jej działalnością czy produktami.

Dokładniejsze informacje o sztuce pisania e-maili oraz o wykorzystaniu list dystrybucyjnych można znaleźć w części trzeciej, w rozdziale poświęconym tekstowym formom komunikacji z klientem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>