Tworzenie własnych wątków dyskusji

Na liście dyskusyjnej jest zwykle wiele wątków, czyli tematów dyskusji. Niektóre nie są w ogóle kontynuowane (pozostają bez odpowiedzi), inne wzbudzają duże zainteresowanie. Można oczywiście rozpocząć nowy wątek dyskusji – pod warunkiem, że temat jest rzeczywiście ciekawy. I tu istotna uwaga: wielokrotne wysyłanie jednej i tej samej informacji, szczególnie dotyczącej firmy lub jej produktów, jest traktowane jako spam (niechciana reklama) i bezwzględnie tępione, nie mówiąc już o zniechęceniu internautów do spamującej firmy. O wiele lepszy efekt marketingowy da sensowne uczestnictwo w dyskusji i skromna stopka z nazwą firmy oraz jej adresem internetowym.

Zasady pisania wiadomości do grup dyskusyjnych. Istnieje zbiór zasad sieciowego savoir-vivre ’u, które należy bezwzględnie poznać przed przystąpieniem do dyskusji w grupach usenetowych. Ich nieprzestrzeganie może narazić na szwank dobre imię firmy, której jesteśmy przedstawicielem.

Zakaz wysyłania reklam. Pierwsza zasada: nie wolno wysyłać do grup dyskusyjnych komercyjnych reklam. Grupy to miejsce, gdzie zwykle unika się komercji – wysyłanie ofert będzie wyrazem braku kultury, a oferty zostaną uznane za spam.

Zwięźle i na temat. Wypowiedzi w grupach powinny być zwięzłe i dotyczyć danego tematu. Należy też unikać zbędnego cytowania innych wypowiedzi (chyba że jest to konieczne).

Jasne i czytelne tematy. Czytelny i precyzyjny temat listu jest gwarancją, że zostanie on przeczytany przez dużą liczbę osób. Temat wiadomości powinien przy tym dokładnie oddawać jej treść. Trzeba pamiętać, że to właśnie on decyduje, czy dana wiadomość zostanie odczytana przez internautę (zdecydowana większość informacji pozostaje zwykle nieprzeczytana, szczególnie w wypadku list, na których aktywność użytkowników jest wysoka).

Krótkie sygnatury. Działalność komercyjna w grupach Usenet powinna ograniczać się właśnie do podpisów, czyli sygnatur. Nie mogą być one jednak zbyt duże – maksimum cztery linie tekstu: imię i nazwisko, adres e-mailowy. nazwa firmy i adres jej strony internetowej.

Nieobciążanie serwerów. Nie można zbyt obciążać serwerów, które rozsyłają wiadomości do uczestników dyskusji. Dlatego trzeba unikać listów pisanych w html (wystarczy list w formacie tekstowym!), załączników oraz plików graficznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>