System „korporacyjny”

Podczas, gdy duże zakłady nie spieszą się z zastosowaniem nowatorskich metod jutra, najaktywniejsze jednostki chcą uwolnić się od narzuconych im barier. Coraz niechętniej zaprzedają one swoją niezależność na rzecz gwarancji zatrudnienia, której już w zasadzie nie mają. Coraz więcej ludzi marzy o tym. aby otworzyć swoje własne przedsiębiorstwo.

System „korporacyjny” nie zawali się jednakże z dnia na dzień. Przedstawia on wciąż duże korzyści zarówno dla kadry kierowniczej, jak i dla pracowników. Jasne jest, że niektóre przedsiębiorstwa przystosują się do zmian technologicznych oraz unikną kosztów niewy- dajności, zatrudniając wyłącznie konieczną liczbę personelu spośród najaktywniejszych oraz szeroko myślących osób.

Według Faith Popcorn będziemy obecnie świadkami kompletnego przeobrażenia struktury pracy. „W przyszłości zespoły pracy będą mogły odbywać konferencje, spotykać się na obiadach biznesowych, czy gawędzić przy kawie przed ekranami swoich telewizorów. Siedziby przedsiębiorstw', chociaż mniejsze, w’ciąż będą istniały, dając do dyspozycji pracowników biura, sale na duże coroczne lub półroczne zebrania oraz będą służyły jako ośrodki rekreacji, co pozwoli zacieśnić więź pomiędzy pracownikami, a zakładem pracy. „Ruchome” sekretarki będą zapewniały codzienne kontakty”1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>