Strony internetowe jako miejsce umieszczania reklam

Reklama to – według ogólnie przyjętej definicji – każda płatna forma bezosobowej prezentacji i promocji. Tak więc pod pojęciem „reklama internetowa” kryją się nie tylko banery czy inne omawiane w tym rozdziale elementy reklamowe, ale także na przykład różnego typu akcje sponsoringowe czy rozsyłanie przesyłek reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W niniejszej książce dokonaliśmy jednak nieco innego podziału, zawężając pojęcie reklamy do prezentacji na stronach www. Pozostałe formy (jak np. mailing, odnośniki w wyszukiwarkach) zostały szerzej opisane przy okazji omawiania innych elementów kompozycji promocyjnej (promotion mix), choć tak naprawdę są różnymi odmianami reklamy.

Strony www nadają się wręcz idealnie do reklamowania produktów i usług. Przede wszystkim dlatego, że są multimedialne – mogą zawierać tekst, statyczną grafikę, animacje i formy dźwiękowe – przypominają więc zarówno media drukowane (ekspozycja tekstów), jak i telewizję (dynamiczny obraz i dźwięk). Ale jest też inna cecha, która predestynuje strony www do eksponowania reklam – interaktywność. Każdy element reklamowy może być (i przeważnie jest) łącznikiem do innej strony www, umożliwiając zainteresowanym osobom szer sze zapoznanie się z reklamowanymi produktami czy usługami. A dzięki najnowszym technologiom również same elementy reklamowe mogą być interaktywne (przykładem są banery w technologii flash, reagujące na ruch myszy, czy scroll buttons – przyciski reklamowe podążające za użytkownikiem przeglądającym stronę www).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>