Strony internetowe jako miejsce umieszczania reklam cz. II

Historia reklamy w Internecie nie jest długa: w roku 1990 komercyjna sieć komputerowa Prodigy zaoferowała możliwość sponsorowania swoich usług, co jednak nie spotkało się z odzewem ze strony reklamodawców. Internet był wówczas zdominowany przez ośrodki akademickie, obawiające się jego komercjalizacji. Przełom nastąpił 27 października 1994 roku: tego dnia magazyn sieciowy „Hot Wired” zamieścił pierwszy baner – była to reklama kompanii telefonicznej AT&T. Tak więc reklama na stronach www jest zjawiskiem stosunkowo młodym, szczególnie w zestawieniu z reklamą w mediach tradycyjnych.

Efektem rewolucji internetowej na przełomie XX i XXI wieku był między innymi znaczny wzrost zainteresowania siecią ze strony reklamodawców. W konsekwencji wzrosła liczba i wartość zamówień, a pośrednicy (agencje reklamowe) rozpoczęli aktywne poszukiwania nowych form prezentacji, które zapewniłyby jak najwyższą skuteczność kampanii ich klientom. To właśnie dlatego obok tradycyjnych banerów pojawiły się formy nowoczesne, jak okienka pop-up i interstitiale, a proste animacje stopniowo są wypierane przez zaawansowane multimedialne prezentacje.

Obecnie na stronach www stosowane są dwa główne typy kampanii reklamowych: 1. reklama wywołująca działanie: jej celem jest nakłonienie internauty do przejścia na określoną stronę www i ewentualnie złożenie zamówienia oraz 2. reklama wizerunkowa (reklama marki), której celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku danej firmy czyjej produktu. W wielu wypadkach promocja łączy w sobie oba te cele, ale też spotyka się kampanie ukierunkowane wyłącznie na działanie – przykładem mogą być promocje ograniczone do odnośników tekstowych (nie zawierają one elementów graficznych, w tym logo firmy, przez co nie można ich zakwalifikować do kampanii wizerunkowych).

W niniejszym rozdziale skoncentrujemy się na samej reklamie – stosowanych formach, technologiach oraz sposobach rozliczeń kampanii. Zagadnienia związane z doborem mediów reklamowych zostały omówione w pierwszej części książki (dobór sposobów komunikacji), a pomiar efektów kampanii będzie jednym z tematów w części czwartej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>