Sprzeciw pracowników

Gdy manager zapowiada zmiany, musi liczyć się z tym, że mogą one nie zostać zaakceptowane przez załogę tak, jakby tego chciał. Z czego to wynika? Z wielu racjonalnych zachowań ludzkich, które są przecież naturalną obroną. Co może go spotkać? Szereg wątpliwości w zakresie: usłyszanej informacji realizacji zadania celu i skutków realizowanego zadania współpracy prywatnych opinii, oczekiwań i potrzeb związanych ze zmianami Nieuwzględnianie powyższych aspektów nie rokuje dobrze. Kadra pracownicza musi mieć w strukturze organizacyjnej sporo do powiedzenia, sporo do świadomości oraz bezwzględnie powinno się liczyć z jej zdaniem. Każda dysfunkcja na określonym obszarze będzie niestety powodowała deficyty w wydajności, kompetencji i łatwej komunikacji rodzącej nowe pomysły. Sprzeciw pracowników wobec zmian powinien zatem dla świadomego przywódcy, którym zdecydowanie w większości firm pozostaje manager być przesłanką do analizy funkcjonowania i potrzeb poszczególnych członków zespołu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>