Sponsoring sieciowy – szansa na zdobycie dobrej reputacji

Sponsoring jest metodą budowania pozytywnego wizerunku firmy w sieci. Polega przeważnie na finansowaniu przez sponsora danej witryny lub jej części w zamian za określone świadczenia promocyjne. Ze względu na to, że w sponsoringu wykorzystuje się różne formy promocji, tematyka tego podrozdziału wybiegnie nieco poza obszar public relations.

Sponsoring – w porównaniu z tradycyjnymi kampaniami reklamowymi – jest mało agresywną formą promocji, co niewątpliwie przemawia na jego korzyść. Działania tego typu mają przede wszystkim na celu podniesienie wiarygodności firmy oraz podwyższenie znajomości jej marki w sieci, co w konsekwencji pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Przy doborze witryn lub ich części, które dana firma zamierza sponsorować, należy zwrócić uwagę na następujące czynniki: tematykę witryny, jej poziom merytoryczny, popularność w sieci oraz działania sponsoringowe podejmowane przez konkurencję.

Tematyka witryny lub profil jej widowni. Podstawowym kryterium wyboru sponsorowanej witryny jest jej tematyka lub profil jej widowni. Chodzi tutaj o to, by kreować pozytywny wizerunek firmy w interesującej ją grupie docelowej. Bank może objąć sponsoringiem serwis

Banki w popularnej witrynie finansowej, ale też niewykluczone, że – oferując specjalistyczne produkty dla studentów – zainteresuje się sponsorowaniem witryny studenckiej lub o charakterze edukacyjnym.

Poziom merytoryczny witryny. Bardzo istotny jest poziom merytoryczny witryny oraz jej postrzeganie przez internautów. Nie warto sponsorować stron, które zawierają błędy merytoryczne lub są niedokładnie aktualizowane: w takim wypadku sponsoring przyniesie efekt marketingowy zgoła odmienny od zamierzonego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>