Specyficzne cechy komunikacji e-mailowej

Poczta elektroniczna posiada wiele cech charakterystycznych, które odróżniają ją od innych sposobów komunikacji. Nieco zbliżoną formą do poczty elektronicznej jest jedynie komunikacja za pomocą SMS-ów, czyli krótkich wiadomości tekstowych, przesyłanych pomiędzy użytkownikami telefonów komórkowych. Pojedyncza przesyłka typu SMS nie może być jednak dłuższa niż 160 znaków, poczta elektroniczna nie ma natomiast takich ograniczeń. Omawiając cechy charakterystyczne poczty elektronicznej, skoncentrujemy się na tych aspektach, które są istotne z marketingowego punktu widzenia.

Szybkość przekazu. Podstawową chyba zaletą poczty elektronicznej jest duża szybkość przekazu. Nadana wiadomość może być prawie natychmiast odebrana przez adresata – oczywiście pod warunkiem, że jest on on-line. Szybkość zależy również od wielkości przesyłki oraz od czynników technologicznych – przykładowo, jeśli na serwerze jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, skanowanie poczty może nieraz znacznie wydłużyć czas odbierania wiadomości. Niezależnie od tego każdy przyzna, że e-mail jest nieporównanie szybszy niż poczta tradycyjna czy nawet korespondencja przesyłana faksem.

Łatwość udzielania natychmiastowych odpowiedzi. System poczty elektronicznej został pomyślany w sposób ułatwiający prowadzenie korespondencji – każdą przesyłkę można wysłać dalej, do innej osoby (używając polecenia „przekaż /forward”), na każdy list można też natychmiast odpowiedzieć, wykorzystując przycisk „odpowiedź / reply”. Tutaj czai się pewne niebezpieczeństwo – w związku z łatwością udzielania odpowiedzi internauci oczekują, że dostaną ją bardzo szybko, a zwłoka może zaszkodzić pozytywnemu wizerunkowi firmy.

Możliwości przekazu multimedialnego. Jedną z najważniejszych cech współczesnej poczty elektronicznej jest możliwość dodawania do przesyłek załączników (attachements), którymi mogą być dowolne pliki z komputera nadawcy. Dzięki temu do przesyłek marketingowych można dołączać sformatowany tekst (np. w formacie Worda czy Adobe Acrobat), grafikę czy nawet multimedialne prezentacje. Należy przy tym pamiętać o podstawowej zasadzie: jeśli chcemy wysłać większy objętościowo plik, należy

Możliwość personalizacji. Poczta elektroniczna stwarza unikalną w marketingu możliwość personalizacji przekazu (dlatego też jest zaliczana do narzędzi marketingu bezpośredniego). Z badań firmy Yesmail wynika, że personalizacja znacznie podnosi skuteczność prowadzonych w ten sposób działań reklamowych: uwzględnienie w kampanii mailingowej takich kryteriów jak imię i nazwisko odbiorcy, wiek, płeć, zainteresowania, historia dokonywanych w sieci zakupów czy preferencje co do formatu przesyłek reklamowych zwiększa odsetek odpowiedzi na tego typu promocję z 4,7 do 14,8 proc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>