Specyficzne cechy komunikacji e-mailowej cz. III

Skuteczność przekazu marketingowego. Przekaz promocyjny przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczny – pod warunkiem, że nie jest to przesyłka niechciana. W 2001 roku firma eMarketer.com przeprowadziła badania na tejnat preferowanej formy kontaktów klientów z firmami operującymi w sieci?_Okazalo się, że aż 78 proc. badanych konsumentów wybrało jako najlepszą formę otrzymywania informacji o produktach właśnie e-maile, na których otrzymywanie wyrazili wcześniej zgodę (tzw.permission based e-mail).[Zaledwie 17 proc. ankietowanych wskazało natomiast na tradycyjne przesyłki pocztowe.

Poczta elektroniczna posiada jednak pewne ograniczenia, o których należy pamiętać przy próbach jej wykorzystania do korespondencji promocyjnej. Poniżej scharakteryzujemy najważniejsze z nich.

Konieczność ciągłej obsługi poczty. Przedsiębiorstwo, które decyduje się na wykorzystywanie poczty elektronicznej w działaniach promocyjnych, musi być bezwzględnie stale obecne w sieci. Jak już wspomnieliśmy, większość internautów oczekuje szybkich odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej, a ich hrak w oczekiwanym terminie może zachwiać sieciową reputacją przedsiębiorstwa. Z badań firmy Matrix Marketing wynika, że przeciętny internauta oczekuje odpowiedzi na wysłany e-mail w ciągX24-48 godzin\ co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu komunikacji e-mailowej przedsiębiorstwa.

Niepewność w sprawie dotarcia przesyłki do adresata. Poza wypadkami, w których odbiorca wysyła potwierdzenie otrzymania przesyłki, nadawca listu elektronicznego nigdy nie ma pewności, że dotarł on do adresata. To bez wątpienia poważna wada tej formy komunikacji i na tym właśnie polu poczta elektroniczna wyraźnie przegrywa z telefonem. Wysyłanie potwierdzeń nie zawsze jest pożądane: wyobraźmy sobie korespondencję seryjną, skierowaną do kilkunastu tysięcy osób, z których każda odsyła do nas potwierdzenie otrzymania listu.

Możliwość ugrzęźnięcia przesyłek. Przeciętna skrzynka pocztowa przyjmuje codziennie wiele e-mailów, dotyczy to w szczególności adresów pocztowych podawanych jako ogólne adresy danego przedsiębiorstwa (typu office@jakaśfirma.pl, biuro@jakaśfinna.pl). W powodzi listów elektronicznych bardzo często trudno jest wychwycić te rzeczywiście interesujące, przez co przesyłka może ugrzęznąć w skrzynce (przed przeczytaniem lub po przeczytaniu wiadomości) albo nawet zostać od razu skasowana. Jest to poważny problem, który może skutecznie zakłócić komunikację marketingową – sposobem na jego rozwiązanie jest staranne tytułowanie wiadomości (piszemy o tym w kolejnym podrozdziale, poświęconym zasadom przygotowywania listów elektronicznych).

Niebezpieczeństwo uznania przesyłki za spam. Przesyłka promocyjna może być zawsze uznana za niechcianą reklamę, czyli spam, co wpływa niekorzystnie na postrzeganie danego przedsiębiorstwa przez internautów. Sposób zapobiegania temu zjawisku jest prosty: nie należy wysyłać ofert handlowych osobom, które sobie tego nie życzą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>