Skuteczność narzędzi public relations

W badaniu skuteczności działań w katalogach i wyszukiwarkach stosuje się również pomiar ankietowy – do dowolnego badania użytkowników serwisu można dołączyć pytanie, w jaki sposób trafili oni na stronę, przy czym w razie wybrania odpowiedzi „dzięki katalogowi / wyszukiwarce” użytkownik jest proszony o podanie nazwy serwisu, który skierował go do ośrodka www.

Raz przeprowadzone badanie kontrolne zdecydowanie nie wystarczy – należy bowiem pamiętać, że katalogi i wyszukiwarki są ciągle rozbudowywane, tak więc pozycja danej strony może w istotny sposób się zmieniać. W wypadku stwierdzenia zmian na niekorzyść należy podjąć działania korygujące – o współpracy z katalogami i wyszukiwarkami piszemy obszernie w części drugiej niniejszej książki.

Istnieje kilka metod sprawdzania skuteczności działań public relations w sieci: do najważniejszych należą: monitoring wybranych serwisów oraz prasy, monitoring grup i forów dyskusyjnych, wreszcie analiza logów na własnym serwerze www.

Najważniejszą metodą pomiaru skuteczności działań public relations jest stały monitoring wybranych witryn sieciowych. Pod uwagę bierze się przy tym zarówno te serwisy, do których rozsyłane są informacje prasowe, jak i te, które ich z różnych względów nie otrzymują, ale istnieje prawdopodobieństwo, że może się tam ukazać wiadomość dotycząca firmy bądź jej produktów.

Jeśli wykorzystujemy Internet również do kontaktów z dziennikarzami pracującymi w prasie, radiu czy telewizji (np. prowadząc wirtualne biuro prasowe), należy objąć monitoringiem także media, z którymi w ten sposób współpracujemy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>