Skuteczne wydawanie poleceń

Polecenia wydawane przez managera mają określony z góry cel. Jedynie takie nie spotkają się z opieszałością w ich wykonywaniu przez członków zespołu. Skutecznie znaczy kolejno precyzyjnie, wszystkie nieścisłe informacje nie dadzą pożądanego rezultatu. W dobie obecnego szybkiego życia, gdzie niekiedy nie ma czasu na istotne dociągnięcia dużo się traci. Ze skutecznym wydawaniem poleceń łączy się bowiem umiejętne zarządzanie czasem. Pomijając jednak ten aspekt, który wart jest głębszego rozszerzenia i skupiając się na poleceniach, w gruncie rzeczy najważniejsze w nich są oprócz tego co wcześniej: kultura przekazu, szacunek, jasne ramy pożądanego polecenia oraz uzasadnienie. O nim wielu managerów zapomina, co częstokroć powoduje dysfunkcje na etapie wykonywania pracy przez pracowników. Ponadto dla pracownika liczy się ponad wszystko sprawiedliwe traktowanie. Jeżeli podczas uzgadniania warunków umowy nie było nic z tego, co teraz jest mu przekazane do wykonania, nawet najrzetelniejsza próba wydania polecenia nie odniesie pozytywnego skutku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>