Sieć niezależnych dystrybutorów i ograniczone ryzyko

Każdy dystrybutor w MWP prowadzi dwa rodzaje działalności. Z jednej strony, demonstruje on oraz poleca produkty i otrzymuje za to marżę handlową (zasada sprzedaży bezpośredniej). Z drugiej strony, buduje on swoją sieć dystrybutorów, otrzymując za to prowizję od obrotu swojej grupy (zasada franszyzy). Tę prowizję płaci mu bezpośrednio przedsiębiorstwo MWP, a jej wielkość obliczana jest za pomocą bardzo złożonego programu informatycznego.

Od każdego z dystrybutorów zależy, na którą z tych dwóch działalności poświęci on więcej czasu i energii. Rozpoczęcie działalności w systemie MWP nie wymaga zainwestowania kapitału. Wystarczy zakupić kilka produktów do demonstracji. Oczywiście, lepiej jest dysponować pewną ich ilością w magazynie. Świadczy to o zaangażowaniu oraz psychologicznie pomaga wytrwać, pomimo wątpliwości, których mogą doznać.

Ale nie jest to obowiązkowe, a poza tym. nie przedstawia ryzyka, ponieważ większość przedsiębiorstw działających na zasadzie MWP zobowiązuje się na mocy kontraktu do odkupienia niesprzedanych produktów.

System MWP daje całkowitą niezależność. Otwiera się swoje własne przedsiębiorstwo jednoosobowe, bez szefa i bez podwładnych. Układ natomiast ze swoim sponsorem oparty jest na zasadzie równy z równym. Ci, którzy próbowali dyrygować członkami swojej sieci nie osiągnęli zbyt dobrych rezultatów.

Każdy z dystrybutorów musi przyjąć odpowiedzialność na siebie, zdając sobie sprawę z tego, że jego sukces zależy wyłącznie od jego pracy. W tym systemie nie ma ani sekretarek, ani „złotej rączki” do wszystkiego, ani sprzedawców na etacie lub też innych pracowników gotowych do wyręczaniu Was. Nie ma więc problemów związanych z personelem, obliczaniem odszkodowań przy zwalnianiu z pracy, ani też tych wynikających z planowania urlopów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>