Rozwiązywanie problemów w pracy

Do zadań, które ciążą na managerskiej głowie należy zapewne rozwiązywanie zaistniałych problemów w środowisku pracowniczym. Tworzą go bowiem ludzie z różnymi przekonaniami, wartościami, mniejszymi celami, oczekiwaniami i o różnych charakterach. Ważne jest jednak spojrzenie na konflikty między pracownikami jak na pewien etap docierania się zespołu. Aby mógł on zostać dojrzałym zespołem, naturalne jest to, że konflikty będą odgrywały w nim konstruktywne znaczenie. Managerska pomoc nie może więc być podanym na tacy sposobem na wszelkie zło. Rzetelna podpowiedź zapewne będzie miała duży użytek, niemniej jednak seria szkoleń, na których poruszane są tego typu sprawy to najrozsądniejsze rozwiązanie. Wśród zespołu za pomocą głosowania często dokonuje się wyboru arbitra, który po zorientowaniu się w sprawie sugeruje możliwe metody rozwiązania problemu. Sukcesem kończą się również indywidualne rozmowy managera z pracownikami uwikłanymi w konflikt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>