Rozsyłanie komunikatów prasowych

Metody rozsyłania komunikatów prasowych omówiliśmy wyżej, teraz więcej uwagi poświęcimy zasadom konstrukcji informacji prasowych i ich rozsyłania do redakcji. Informuj zwięźle i dokładnie. Dobra informacja prasowa jest zwięzła i precyzyjna. Nie powinna przekraczać 500 słów, należy ją też podzielić na krótsze akapity.

Pamiętaj o zwyczajowej strukturze tekstu. Przygotowując materiał prasowy do rozesłania on-line, należy pamiętać o przyjętej zwyczajowo strukturze tekstu. Kolejno umieszcza się: datę opracowania (z ewentualnym zastrzeżeniem co do publikacji, na przykład: można publikować od godz. 12, do natychmiastowej publikacji itp.), tytuł (jest szczególnie ważny, pamiętajmy, by go nadmiernie nie wydłużać), zajawkę czyli lead, (krótkie streszczenie informacji, zachęcające do przeczytania – nie więcej niż 2-3 zdania) oraz właściwą informację. Pod informacją powinien bezwzględnie znaleźć się podpis autora oraz adresy i numery telefonów osób, którym ewentualnie można zadać dodatkowe pytania. Czasem do informacji dołącza się też notkę na temat firmy (firm), której dotyczy przesłana wiadomość.

Unikaj superlatyw na swój temat i terminów technicznych. Tekst informacji prasowej powinien być obiektywny. Sformułowania typu: jesteśmy najlepszą firmą… nie najlepiej świadczą o przygotowującym informację i są zwykle usuwane przez wykorzystującą notkę redakcję. Należy też unikać słownictwa technicznego, nic nie mówiącego przeciętnemu odbiorcy – chyba że informację prasową wysyłamy do fachowego pisma.

Sprawdzaj poprawność nazw własnych. Redakcja zwykle zatrudnia korektorów, ale nie są oni w stanie wychwycić wszystkich błędów, szczególnie w nazwach własnych (np. nazwach firm) czy nazwiskach. Dlatego przed wysłaniem tekstu trzeba go jeszcze raz gruntownie przeczytać.

Wysyłaj informacje do właściwych osób. Sprawę tę poruszyliśmy już w poprzednim podrozdziale – trzeba uważać na to, by informacje prasowe trafiały do właściwych mediów i osób. Firmowa baza danych powinna zawierać informacje dotyczące specyfiki współpracujących z firmą mediów i zainteresowań poszczególnych dziennikarzy. Bazę należy ponadto aktualizować – wysłanie informacji do dziennikarza, który od lat nie pracuje w danej redakcji, to kompromitacja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>