Różnice pokoleniowe a praca managera

Środowisko pracownicze to nie tylko jedna grupa wiekowa, w stosunku do której łatwiej jest dobrać sposób zarządzania. Obecnie wyróżnia się pokolenie wyżu demograficznego, czyli osoby w przedziale wiekowym 48-65 lat, pokolenie X 30-47 i pokolenie Y 18-29 lat. Te różnice pokoleniowe mogą w dużym stopniu wpływać na wydajność pracy. Toteż manager, którego zespół składa się z pracowników w różnych przedziałach wiekowych, ma niełatwe zadanie wykorzystania tych różnic i powstałych konfliktów tak, by zaczęły one służyć efektywności pracy. Szkolenia, dzięki którym członkowie zespołu integrują się ze sobą, zaczynają widzieć odmienne potrzeby, wartości i możliwości kompromisu to najskuteczniejsza forma pogodzenia pokoleniowych różnic. Bez właściwej komunikacji pomiędzy pracownikami znacznie trudniej jest zbudować zespół, który będzie działa w jednej wierze. Pozytywnych rezultatów można oczekiwać jedynie wtedy, gdy chęci i wysiłek zróżnicowanych pokoleniowo pracowników idą w parze z kompetencją managera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>