Rodzaje pytań w ankiecie

Ankieta wykorzystywana do badania użytkowników serwisu internetowego powinna być tak zaprojektowana, by umożliwić uzyskanie jak największej ilości cennych informacji – przy okazji badań kontrolnych można więc zapytać użytkowników o sprawy związane z firmą i jej produktami. Końcowa część ankiety zawiera zwykle tak zwaną metryczkę, czyli informacje o użytkowniku. Zazwyczaj jest to płeć, wiek, wykształcenie i wykonywany zawód oraz miejsce zamieszkania. Aby podnieść współczynnik odpowiedzi na ankietę, warto pomyśleć o nagrodzie dla wypełniających ją osób.

Przy budowie ankiety na stronie www obowiązują zasadniczo te same zasady co w ankietach wypełnianych w sposób tradycyjny. Stosowane są pytania otwarte lub zamknięte, w wypadku tych ostatnich można wybrać jedną lub więcej znajdujących się na liście odpowiedzi. Zaletą Internetu jest to, że możemy skorzystać z różnego typu narzędzi, które ułatwiają wypełnianie ankiet.

W wypadku pytań otwartych użytkownik wpisuje swoją wypowiedź w specjalnie przygotowane okienko, które może być jedno- lub wielowierszowe. W tej formie zadaje się pytania typu: „O jakie elementy wzbogaciliby Państwo nasz serwis?” – a więc wymagające od wypełniającego ankietę pewnej inwencji. Zalecamy, by w ankiecie umieszczać najwyżej 2-3 pytania otwarte i to tylko tam, gdzie to jest naprawdę konieczne. Z jednej strony większa liczba pytań otwartych zniechęci użytkownika do wypełnienia ankiety, z drugiej – odpowiedzi na tego typu pytania znacznie trudniej poddają się analizie aniżeli odpowiedzi na pytania zamknięte (nie możemy tu zastosować prostych metod statystycznych). Sugestie zawarte w odpowiedziach na dobrze zadane pytania otwarte są zwykle bardzo cenne dla firmy przeprowadzającej badanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>