PRZYSZŁOŚĆ MWP

Francuski minister ekonomii, wypowiedź, podc/.as debaty nad ustanowieniem prawa dotyczącego marketingu wielopoziomowego. Zgromadzenie Narodowe. II) stycznia IW.i r.

MWP jest formą sprzedaży bezpośredniej, która odpowiada głównym nurtom konsumpcji oraz warunków życia, !akie zarysowują się w Europie. Jednakże, nierzadko spotyka się on z krytyką. Ludzie mogli szybko wyrobić sobie złą opinię na podstawie jakiegoś negatywnego artykułu w prasie i kojarzą sobie ten system z oszustwem.

Jak wytłumaczyć rozdźwięk pomiędzy entuzjazmem niektórych dystrybutorów, a sceptycyzmem innych? MWP jest formą dystrybucji, niezbyt dobrze jeszcze znaną. Jako innowacja, musi być on ogólnie zaakceptowany.

Nic w tym dziwnego. Społeczeństwo reaguje w pewien sposób na nowe pomysły oraz na zmiany. Interesującym będzie przeanalizować, w jaki sposób zmiany przyjmowane są przez społeczeństwo oraz usytuować MWP w procesie akceptacji.

Nie wszyscy podążają za tendencjami, jakie zarysowują się w społeczeństwie. Prawdopodobnie, wielu z nas zachwyca jeszcze kierownicze stanowisko w dużym przedsiębiorstwie oraz urok miejskiego życia. Być może, sąsiad Wasz nigdy jeszcze nie skorzystał z żadnej usługi w domu ani też nie przeczytał żadnej książki na temat doskonalenia własnej osobowości. Nie wszyscy reagujemy w ten sam sposób na postęp w świecie. Niektórzy z nas są bardziej otwarci na zmiany, inni bardziej przywiązani do tradycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>