Przyspieszenie rozwoju – MWP

Od początku dziejów odkrycia technologiczne wywierają wpiyw na ludzi. Mieliśmy w historii Epokę Ognia. Kamienia. Żelaza oraz Epokę Przemysłową. Odkrycia technologiczne charakteryzujące każdą z nich dokonywały się na przestrzeni setek lat.

Dwudzieste stulecie rozpoczęło się nadzwyczajnymi odkryciami w dziedzinie rolnictwa. Od 1930 do 1980 roku, liczba gospodarzy wiejskich zmniejszyła się o połowę, podczas gdy produkcja wzrosła poprzez zastosowanie sztucznych nawozów, dostępnych dzięki postępowi, dokonanemu w dziedzinie chemii i biologii.

Te zmiany rozciągnęły się jednak na dwie generacje! Dziadek przeszedł na emeryturę ze swojego gospodarstwa rolnego, podczas gdy syn jego znalazł zatrudnienie w przedsiębiorstwie materiałów rolniczych, a wnuk jeszcze bardziej unowocześnił się pracując dla przedsiębiorstwa produkującego telewizory.

Poprzez wieki zawód przechodził z ojca na syna. Jeszcze dzisiaj istnieje kilka pozostałości takich dynastii. Istnieją jeszcze całe rodziny wojskowych, adwokatów, notariuszy, piekarzy, ale pojawiły się również w ostatnich latach nowe zawody, które zbulwersowały tradycje rodzinne. Większość osób pracuje dzisiaj w dziedzinach, które nie istniały za czasów naszych rodziców.

Jeszcze dwadzieścia lat temu rozpoczynało się pracę w jakimś przedsiębiorstwie z myślą o pozostaniu tam do końca kariery zawodowej. Dzisiaj, dla młodych ludzi, taka koncepcja życia zawodowego jest co najmniej dziwna. Klimat ekonomiczny oraz chęć zakosztowania różnorodności powodują, że przeciętny pracownik zmienia pracę co kilka lat, aby w końcu zainstalować się na swoje konto. Jednym z powodów lego jest szybkość, z jaka następują zmiany technologiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>