Próbki produktów z towarzyszącą im usługą

Również w wypadku elektronicznych produktów hybrydowych (produkt plus towarzysząca mu usługa) dostarczanie próbek przez Internet jest powszechnie stosowaną formą promocji. Jeśli firma promuje specjalistyczne oprogramowa nie, którego podstawową zaletą jest ciągła aktualizacja przez Internet, może na swojej stronie umieścić okrojoną wersję programu, która uprawnia na przykład do jednorazowej aktualizacji. W takim wypadku użytkownik może przetestować sam produkt oraz towarzyszącą mu usługę, po czym podjąć decyzję o ewentualnym zakupie.

Dodatkową zaletą próbek, podobnie jak konkursów, jest możliwość zbierania dokładnych informacji o osobach zainteresowanych tą formą promocji. Pobranie próbnej wersji jest bowiem poprzedzone wypełnieniem ankiety, z której firma może wiele dowiedzieć się na temat swoich potencjalnych klientów.

Wraz z rozwojem technologicznym pojawiły się nowe możliwości promocji sprzedaży w sieci – interaktywne demonstracje. Z tej formy korzystają często producenci samochodów czy telefonów komórkowych – zamieszczony na stronie www formularz pozwala na określenie modelu, czasem nawet koloru, po czym na ekranie można zobaczyć wybrany w ten sposób produkt. Zazwyczaj demonstracja taka jest w pełni interaktywna: przedmiot można oglądać z różnych stron, zaglądać do wnętrza samochodu itp. Demonstracje te są odpowiednikiem ekspozycji urządzanych – w tradycyjnym marketingu – w miejscach dokonywania zakupów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>