Pracownicy w przedsiębiorstwie

Tradycyjnie, samo pojęcie dużego przedsiębiorstwa nasuwało myśl o szczycie technologicznym. Komputery były takim luksusem, że tylko duże międzynarodowe przedsiębiorstwa mogły sobie na nie pozwolić.

Tymczasem, dzisiaj rola wielu gigantycznych przedsiębiorstw ogranicza się do zaopatrywania sektora usługowego w nowoczesmj technologię, którą wytwarzają. Straciły one natomiast swój monopol jej stosowania.

Kiedyś, tylko pracownicy dużego przedsiębiorstwa mieli dostęp do nowoczesnej technologii. Dzisiaj, kluczem do sukcesu zarówno dla zakładu, jak i dla indywidualnego przedsiębiorcy jest nauczenie się jak najszybszego jej zastosowania. To szybkość zrozumienia oraz łatwość przystosowania się do innowacji pozwalają ludziom uciec od ekonomicznego kryzysu. Natomiast pracownicy dużych przedsiębiorstw, często wynagradzani raczej za ich wierność zakładowi niż za ich zmysł innowacji, najczęściej nie spieszą się, aby zapoznać się z zastosowaniem postępu technicznego.

Każdy pracownik może dokonać oceny swojej sytuacji w przedsiębiorstwie, które go zatrudnia. Najpierw przechodził okres przyuczania się do swojej pracy, podczas którego dużo się nauczył.

Następnie mógł awansować i otrzymać podwyżkę płacy. Jeżeli zauważy, że jego wartość dla zakładu pracy nie zwiększyła się, a pomimo to regularnie otrzymuje podwyżki, powinien zaniepokoić się swoją przyszłością w tym zakładzie! Czyhają na niego dwa ryzyka: albo zostanie zwolniony z pracy lub też przedsiębiorstwo jego zbankrutuje!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>