Powody popularności marketingu wirusowego w Internecie

Marketing wirusowy jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem promocyjnym w sieci. Jest to wynikiem zarówno samej specyfiki Internetu jako środka komunikacji międzyludzkiej, jak i rezultatem rosnącej liczby przekazów promocyjnych, która sprawia, że np. klasyczna reklama nie jest już wystarczająco skutecznym narzędziem promowania marki czy produktu w cyberprzestrzeni.

Specyfika sieci: łatwość i szybkość komunikacji. Jedną z najważniejszych cech sieci, którą omówiliśmy w pierwszym rozdziale tej książki, jest interaktywność, rozumiana jako możliwość szybkiej wymiany informacji oraz szybkiego uzyskiwania odpowiedzi na wysyłane komunikaty. To właśnie łatwość i szybkość komunikacji zadecydowała o rosnącej popularności marketingu wirusowego: w bardzo krótkim czasie można poinformować o przedmiocie promocji stosunkowo dużą część rynku. Rozsyłanie komunikatów promocyjnych ułatwiają też standardowe narzędzia, wykorzystywane w codziennym obcowaniu z Internetem – najlepszym przykładem jest tu z pewnością opcja „prześlij dalej” forward) w programach poczty elektronicznej oraz możliwość rozsyłania odnośników, umożliwiających natychmiastowe przejście użytkownika na określoną stronę www.

Nieformalny charakter przesyłek pocztowych. Rozwojowi przekazu nieformalnego w sieci sprzyja zdecydowanie sam charakter poczty elektronicznej – przesyłki e-mailowe są mniej oficjalne niż poczta tradycyjna czy faks, a to zdecydowanie ułatwia zastosowanie narzędzi marketingu wirusowego.

O wiele bardziej przekonujący jest przekaz o treści: „Witaj, właśnie przygotowaliśmy dla Ciebie nową ofertę, widoczną pod adresem…”, który z powodzeniem można rozesłać pocztą elektroniczną, aniżeli komunikat typu: „Szanowny Panie, informujemy, że…”, którego musielibyśmy użyć, korzystając na przykład z faksu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>