Popularność witryny w sieci

Istotnym kryterium dla sponsora jest również popularność witryny w sieci. Nie jest to jednak kryterium najważniejsze dla każdej firmy. Podczas gdy producent dóbr łatwo zbywalnych (np. napojów gazowanych czy chipsów) będzie zainteresowany sponsoringiem na stronach o rzeczywiście najwyższej oglądalności (portale), producent specjalistycznych urządzeń budowlanych powinien zainteresować się witryną poświęconą budownictwu, o znacznie mniejszej widowni, ale za to silnie spro- filowanej. Im bardziej specjalistyczny produkt, tym mniejsze znaczenie liczby osób odwiedzających daną witrynę (co oczywiście nie znaczy, że opłacalne jest sponsorowanie witryny, która jest odwiedzana wyłącznie przez właścicieli!).

Działania sponsoringowe konkurencji. Należy również zwrócić uwagę na działania sponsoringowe stosowane przez konkurentów. Jeśli firma developerska zauważy, że jej konkurent sponsoruje serwis na temat nieruchomości w portalu A, warto zainteresować się identycznym serwisem prowadzonym w konkurencyjnym portalu B i ten właśnie wybrać do sponsorowania. Najczęściej stosowane elementy, wskazujące na sponsora witryny:

– informacje tekstowe typu „Sponsorem strony (serwisu) jest firma A”:

– boksy sponsorskie – przyciski reklamowe, zamieszczane zwyczajowo na prawym lub lewym menu strony, przeważnie w jej górnej części: przyciski te są sprzedawane według modelu flatfee, to jest za okres eksponowania, niezależnie od liczby wyświetleń (nieco szerzej na ten temat piszemy w rozdziale poświęconym reklamie):

– dodatkowe elementy reklamowe, które sponsor emituje w sposób nieciągły: banery reklamowe lub (rzadziej) zaawansowane technologicznie formy reklamy:

– tło reklamowe – w tle witryny pojawia się logo sponsora:

– inne elementy – artykuły sponsorowane, doklejki do biuletynów e-mailo- wych itp.

Istnieje wiele różnorodnych form sponsoringu, najważniejsze z nich to: sponsoring witryny, sponsoring działu, artykuł sponsorowany, sponsoring wybranych elementów ośrodka www, sponsoring biuletynu e-mailowego, wreszcie sponsoring polegający na współtworzeniu zawartości (content coobranding).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>