Pomiary ankietowe

Drugą metodą kontroli skuteczności działań reklamowych są pomiary ankietowe, za pomocą których bada się takie parametry jak: odsetek osób, które zauważyły reklamę, stopień zrozumienia treści reklamy czy stopień jej zapamiętania. Badania tego typu są zlecane specjalistycznym agencjom, one też przygotowują analizę danych w formie końcowego raportu. Dlatego nie będziemy się zajmować bliżej tym sposobem kontroli.

Do pomiaru działań reklamowych wykorzystywane jest oprogramowanie adser- werowe, służące równocześnie do planowania kampanii i emisji reklam. Moduł statystyczny adserwera jest w stanie sporządzać raporty, które standardowo zawierają kompleksowe informacje na temat kampanii, m.in.:

– liczbę odsłon reklam w rozbiciu na dni:

– odsłony reklam w rozbiciu na strefy (np. jeśli jedna reklama jest emitowana na stronie głównej, a inne formy pojawiają się na podstronach):

– czas, w którym użytkownik miał kontakt z reklamą:

– statystyki dotyczące kliknięć na dany baner (nie są liczone wielokrotne kliknięcia przez tego samego użytkownika):

– statystyki wyświetleń w ujęciu godzinowym, w rozbiciu na dni tygodnia itd.:

– dane dotyczące użytkowników (lokalizacja, kraj pochodzenia itp.):

– informacje na temat oprogramowania, którego używały osoby oglądające reklamę.

Dane są prezentowane w tabelach lub w formie czytelnych wykresów (takie formy są dostępne w wypadku najpopularniejszego na świecie systemu ad- serwerowego firmy DoubleClick, z którego korzystają również polscy reklamo- biorcy).

Adserwer generuje statystyki równie dokładne, co systemy mierzące ruch na stronie. Różnica polega tu na samym przedmiocie pomiaru: systemy monitorujące mierzą ruch na stronie, podczas gdy adserwer koncentruje się na ruchu związanym z samą reklamą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>