Pomiar na witrynie

Najważniejsze metody pomiaru efektywności promocji w katalogach i wyszukiwarkach to kontrola zewnętrzna oraz pomiar na witrynie (kontrola wewnętrzna), dodatkowo wykorzystuje się czasem badania ankietowe. Metody te powinny być stosowane równolegle, tylko w ten sposób możemy naprawdę ocenić skuteczność przeprowadzonych działań promocyjnych.

Efektywność podejmowanych działań promocyjnych należy przede wszystkim sprawdzić na stronach samych wyszukiwarek i katalogów – to jest właśnie kontrola zewnętrzna. Kontrolę skuteczności działań można rozpocząć od czynności najprostszej – sprawdzenia wpisów do katalogów. Można zrobić to ręcznie, można również próbować posłużyć się wyszukiwarką. Ten drugi sposób stosujemy także do sprawdzenia, czy strony serwisu zostały zindeksowane przez roboty przeszukujące serwis – w tym celu w okienko wyszukiwarki wpisujemy słowa kluczowe, według których pozycjonowaliśmy naszą stronę.

Drugim sposobem kontroli jest pomiar prowadzony bezpośrednio na witrynie – w tym celu wykorzystuje się wewnętrzny system statystyk serwera (analizy logów), opisany w rozdziale poświęconym działaniom kontrolnym na witrynie www. Do pomiaru skuteczności działań w katalogach i wyszukiwarkach wykorzystywany jest przede wszystkim ranking stron, z których nastąpiło odwołanie (stron, dzięki którym internauci trafiają do serwisu). W wypadku udanej promocji katalogi i wyszukiwarki znajdują się w czołówce rankingu: niektóre systemy analityczne potrafią również podać informację, jakie słowo kluczowe wpisał w okno wyszukiwarki internauta, który zdecydował się na odwiedzenie strony www.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>