Pesymizm środków masowego przekazu – MWP

W ciągu dwudziestego stulecia środki masowego przekazu nabrały takiego znaczenia, że mówi się dzisiaj powszechnie o nich jako o „czwartej władzy”. Co zauważa się czytając nagłówki artykułów? Jakie są główne informacje dziennika telewizyjnego? Katastrofy, zwolnienia z pracy, zamachy…

Media nie wymykają się prawu podaży i popytu. Dziennikarze oraz sprawozdawcy radiowi i telewizyjni zainteresowani są głównie tym, ilu ludzi odbiera ich programy. Dziennikarze chcą podobać się swoim klientom i mieć jak najwięcej odbiorców, bo od tego zależy wysokość ich poborów.

Oczywiste jest więc, że praca ich polega na wyszukiwaniu informacji, które zainteresują publiczność. A w naszym społeczeństwie najlepiej sprzedają się katastrofy, skandale, negatywnie bilanse. Lubimy, jak mówi slogan pewnego magazynu „ciężar słów, szok fotografii”.

Aktualności ekonomiczne1 regularnie powtarzają tematy, które leżą nam na sercu: zwolnienia pracowników, bankructwa przedsiębiorstw, wzrost stopy bezrobocia…

Czy słyszymy kiedykolwiek o tych, którzy miesiąc po zwolnieniu znaleźli inną pracę? Więcej uwagi poświęca się przedsiębiorstwom, które bankrutują niż nowym, które powstają. Kierując się informacjami masowego przekazu, można by sobie wyobrazić, że ekonomia naszych krajów jest w tragicznej sytuacji. Tymczasem większość ludzi ma dach nad głową i pożywienie na co dzień. Nasz standard życia jest dużo wyższy niż był naszych dziadków!

Oczywiście są i bezdomni, których nieszczęśliwy los relacjonuje prasa za każdym razem, jak temperatura na dworze spadnie. Ale kio mówi o byłych bezdomnych, którzy znaleźli dach nad głową oraz środki do życia' Tych. którzy ten trudny okres w ich życiu – czasami bardzo krótki – pozostawili za sobą?

Francuski socjolog napisał: Mówimy o kryzysie, podczas gdy żyjemy u1 dobrobycie. W' tej sytuacji zdarzają si<: okoliczności dramatyczne. Ale czy należy je dramatyzować? Media nie odgrywają roli wychowawczej, gdyż wolą dramatyzować wydarzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>