Jak zostać świadomym przywódcą?

Świadome przywództwo to nie posiadanie pod sobą armii w postaci kadry pracowników, składanie im deklaracji, nakładanie obowiązków i odpowiedzialności. W dobie obecnej sytuacji rynkowej, na której czołowym stanowisku stoi klient, wymagania są bardzo duże...

więcej

Kursy walut porównanie – skąd czerpać informacje?

Kursy walut można porównać w internecie. Niejedna osoba takiego porównania się trzyma, bo jest ono istotne. Trzeba koniecznie zadbać o posiadanie informacji o kursach walut, które przydają się osobom inwestującym w różne rzeczy, towary oraz usługi. Firmy lubią gromadzić spore zasoby internetowe. Jednak nie zawsze takie zasoby są dostępne. Ich jakość jest podstawą i o niej należy zawsze pamiętać.

więcej

Aktualności podatkowe – szukaj w internecie

Aktualności podatkowe są publikowane w internecie, na niejednej stronie internetowej, dlatego każda firma czyta je i stara się solidnie pracować na rzecz niejednej osoby. Każdy specjalista lubi poczytać takie aktualności i czerpać z nich informacje...

więcej

Jak udzielać pracownikom krytyki?

Każdy pracownik posiada pełne prawo do szacunku. Kodeks pracy ściśle broni pracowniczych praw, a więc szefowie czy managerowie muszą mieć ten aspekt szczególnie na uwadze. Krytyka wobec błędów członków zespołu pozostaje jednak niezastąpioną formą motywacji...

więcej

Jak przygotować pracownika do oceny?

Jeżeli manager w odpowiedni sposób przedstawi swojemu zespołowi warunki, na których będą pracować, komunikować się z nimi na wcześniej ustalonych zasadach, monitorować przebieg ich działalności i uświadomi pracownikom, o tym, że ich współpraca, rozwój i efekty pracy będą oceniane, ma wielkie szanse dobrze poprowadzić efektywny zespół do c...

więcej

Jak powinien być przygotowany konsultant do spraw rekrutacji?

Osoba postawiona na powyższym stanowisku wbrew pozorom nie ma łatwego zadania. Konsultant do spraw rekrutacji niemniej niż rekrutowani kandydaci musi być rzetelnie przygotowany. Ponadto obowiązują go zasady dobrego tonu, które stosunkowo często nie mają stosownej wartości dla większości konsultantów...

więcej

Jak dotrzeć do słuchaczy?

Słuchacz, pracownik, członek zespołu, bądź co bądź to człowiek mający oprócz uszu i oczu rozum oraz swoje osobiste przekonania, dlatego docieranie z informacją do niego wcale nie jest proste...

więcej

Jak chwalić pracowników?

Pochwała w przeciwieństwie do nagany, upomnienia czy krytyki może mieć miejsce w publicznym gronie. Jeśli managerowi zależy na dawaniu dobrego przykładu, umiejętnie może posłużyć się kompetentną, rzeczową i bez nadmiernej empatii pochwałą członka zespołu, któremu właśnie ona się należy...

więcej

FUNKCJONOWANIE MWP

MWP wzoruje się zarówno na zasadach franszyzy, jak też sprzedaży bezpośredniej. Franszyzy, ponieważ działa on na zasadach niezależnych, lecz w bliskim kontakcie z producentem. Wzorem zaś sprzedaży bezpośredniej istnieje w tym systemie tylko jeden pośrednik pomiędzy fabrykantem a konsumentem. Jest nim niezależny dystrybutor.

więcej

Deontologia przedsiębiorstwa

Skromne wpisowe przedsiębiorstwo powinno zabezpieczyć to, aby wysokość wpisowego była proporcjonalna do rzeczywistych kosztów administracyjnych oraz kosztów szkoleniowych związanych ze stworzeniem nowego stanowi- ska dystrybutora. W żadnym wypadku, pieniądze te, nie mogą być zyskiem dla sponsora. Wpisowe powinno być bezwzględnie płacone bezpośrednio przedsiębiorstwu MWP, a nie sponsorowi, aby unikać spokrewnienia się z systemem „piramidy” lub „kuli śniegowej”.

więcej

Czym jest life coaching dla firmy?

Ścisła zależność życia zawodowego i prywatnego (rodzinnego) stwarza w ludziach źródła wielu konfliktów, braku zaangażowania, bezcelowości, nieufności i tym podobnych zachowań...

więcej

Czym jest facylitacja w pracy managera?

Praca na stanowisku managera wymaga od niego posiadania wielu umiejętności dzięki którym to, co robi, przynosi wymierne efekty. Do jednej z nich należy umiejętność facylitacji, czyli pomocy swoją obecnością członkom zespołu w rozwiązaniu powstałego konfliktu...

więcej

Co to są szkolenia zamknięte?

Każdy zespół pracowników, który wymaga współpracy mającej przynosić wymierne skutki, musi dobrze funkcjonować. Załamanie się lub dłuższa stagnacja na przestrzeni jego budowania się i organizowania może być przyczyną regresu. Aby nie dochodziło do tego typu sytuacji, managerowie firm decydują się na tzw...

więcej

Co to są szkolenia indywidualne pracowników?

Ten typ szkolenia jest najbardziej skuteczną formą przysposobienia pracownika do realizowania wytyczonych mu celów, powierzonych obowiązków, nałożonej odpowiedzialności i przede wszystkim do tego, by umiejętnie współpracował z resztą zespołu...

więcej