Jak poprawić pozycję rynkową?

W tym miejscu ważne staje się utworzenie zespołu, którego członkowie mają różnorodne kompetencje, inne postawy wobec sytuacji biznesowej, różne doświadczenie i światopogląd...

więcej

Jakie korzyści niesie badanie opinii pracowników?

Satysfakcja pracowników jest najlepszym wyznacznikiem prosperowania firmy. Diagnozowanie jej funkcjonowania przy pomocy badania opinii pracowników bez zarzutu charakteryzuje działanie jej większości obszarów, dla których taka ocena sprzyja poprawie. Rozpatrując korzyści, jakie przynosi badanie opinii pracowników, na szczególną u...

więcej

Prawo do zatrudnienia

Przyczyna obecnego kryzysu ekonomicznego leży w tym, że nasze spojrzenie na życie zawodowe najczęściej związane jest z myślą o zatrudnieniu. W 1974 roku politycy twierdzili, że Europa nie jest w stanie finansować więcej niż 10 milionów bezrobotnych, i że należało zrobić wszystko, aby nic przekroczyć tej liczby. Oficjalne źródła podają nam dzisiaj, że jest ich 20 milionów, nie licząc wyrzutków społeczeństwa, którzy nie są zarejestrowani.

więcej

ZGODNOŚĆ MWP Z AKTUALNYMI TENDENCJAMI

MWP zawdzięcza swój sukces w dużej mierze temu, że jest on zgodny z głównymi tendencjami, jakie obserwuje się obecnie w Europie. MWP, a „powrót do domu”. MWP jest formą sprzedaży bezpośredniej, która odbywa się przeważnie w domu klienta, w jego „ulubionym kokonie”. Pozwala to klientowi dokonać zakupów w sposób prosty i przyjemny. Ma on poczucie bezpieczeństwa wiedząc, że ma do czynienia z przyjacielem, który nie będzie usiłował „wyrolować” go oraz przyjemność, wynikającą z możliwości skorzystania z miłego, serdecznego kontaktu, nie musząc otwierać drzwi nieznajomym. Jest to forma sprzedaży zupełnie różna od tradycyjnego „domokrążcy”, usiłującego wtargnąć za wszelką cenę do domu, aby sprzedać coś, czego konsument nie chce.

więcej

Zaangażowanie pracowników w pracę a manager?

Polityka pracownicza przybrana w pióra to marzenie wielu zarządzających firmami. Sęk w tym, że trudno o nią z naturalnego powodu, którym jest często niezadowolenie pracowników...

więcej

Skuteczne wydawanie poleceń

Polecenia wydawane przez managera mają określony z góry cel. Jedynie takie nie spotkają się z opieszałością w ich wykonywaniu przez członków zespołu. Skutecznie znaczy kolejno precyzyjnie, wszystkie nieścisłe informacje nie dadzą pożądanego rezultatu...

więcej

Manger musi kochać to, co robi

Ciężka praca, wysiłek, zaangażowanie, dobre chęci, wewnętrzna motywacja nie wystarczą do tego, aby osiągnąć cel i być ekspertem w tym, co się robi. Managerowi, który chce odnosić sukcesy i wymierne korzyści oraz czerpać satysfakcję, musi kochać to, co robi...

więcej

PRZYSZŁOŚĆ MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO W EUROPIE CZ. II

Ktoś, komu potrzebne są dokładniejsze informacje w jakiejś dziedzinie, będzie ich szukał w specjalistycznych czasopismach lub w specjalizujących się w danej dziedzinie sklepach, będzie zasięgał porady sprzedawców (która niestety, nie zawsze jest dobra w dużych sklepach), jak również coraz częściej będzie się kierował poradą przyjaciół łub znajomych, którzy właśnie taką rzecz kupili i są z niej bardzo zadowoleni.

więcej

Jak wygląda konstruktywna krytyka pracownika?

Po pierwsze należy zwrócić uwagę na to, że informacja zwrotna w relacjach manager- pracownik jest niezwykle ważna dla dobra firmy, zespołu, samego pracownika jak i managera. Otóż jedynie dzięki temu zabiegowi struktura organizacyjna jest w stanie funkcjonować i odnosić cele postawione na samym początku założeń jakiejkolwiek działalności...

więcej

Z czym wiąże się skuteczna rozmowa oceniająca?

Pracownicy tworzący zespół przed którym stawia się wyzwania, nakłada odpowiedzialność oraz oczekuje efektywnej współpracy, nie mogą pozostawać w swoim działaniu niemotywowani i niekontrolowani. Rozmowa oceniająca pracownika jest bezcennym narzędziem w rękach managera, które stwarza możliwość najefektywniejszego wykorzystani...

więcej

Przyspieszenie rozwoju – MWP

Od początku dziejów odkrycia technologiczne wywierają wpiyw na ludzi. Mieliśmy w historii Epokę Ognia. Kamienia. Żelaza oraz Epokę Przemysłową. Odkrycia technologiczne charakteryzujące każdą z nich dokonywały się na przestrzeni setek lat.

więcej

Psychologiczny proces akceptacji zmian – MWP

Każdy z nas, niezależnie od tego, do jakiej grupy konsumentów należy, zanim zaakceptuje jakiś nowy pomysł, musi przejść przez różne fazy psychologiczne. Różni nas jedynie szybkość, z jaką przechodzimy z jednego etapu do następnego. Są to następujące fazy:

więcej

Pesymizm środków masowego przekazu – MWP

W ciągu dwudziestego stulecia środki masowego przekazu nabrały takiego znaczenia, że mówi się dzisiaj powszechnie o nich jako o „czwartej władzy”. Co zauważa się czytając nagłówki artykułów? Jakie są główne informacje dziennika telewizyjnego? Katastrofy, zwolnienia z pracy, zamachy…

więcej

Roztropny konsument i zindywidualizowanie sprzedaży

Nieprzemyślane zakupy, robione zupełnie beztrosko, należą już do przeszłości. Obecnie wymaga się jakości. I to po umiarkowanej cenie. Nie wierzy się już w mylną reklamę. Dokładnie czyta się etykietki. Staliśmy się dorosłymi konsumentami.

więcej