Wewnętrzna motywacja pracowników

W psychologii można wyodrębnić dwa modele motywacji pracowników w firmie. Jednym jest zewnętrzna motywacja, w której dla pracownika liczy się nagroda, zazwyczaj w formie pieniężnej, Drugi model motywacji stanowi motywacja wewnętrzna, czyli satysfakcja z samego siebie, która daje przysłowiowego kopa...

więcej

Poszukiwanie etyki

O etyce mówi się teraz na co dzień. Mnożą się różne organizacje etyczne, glosuje się nowe prawa bioetyczne. Mówi się o etyce w dziedzinie nauki, medycyny, dziennikarstwa czy też polityki”, tak zaczyna się ostatnia książka Leona Schwartzenberga1.

więcej

Prawo do zatrudnienia cz. II

Przedsiębiorstwo handlowe jest po prostu zbiorem kompetencji pewnej liczby osób, w celu produkowania lub sprzedawania usług na zapotrzebowanie rynku, W miarę upływu czasu, potrzeby stale zmieniają się i przedsiębiorstwa muszą się dostosowywać do tych zmian. Nowe zakłady powstają, podczas, gdy inne znikają z rynku. Ażeby sprostać rynkowi, który stale jest w ruchu, konieczne są zmiany.

więcej

Respektowanie formalności prawnych

Zawód dystrybutora w MWP należy do zawodów handlowych. Nie jest to zatrudnienie, lecz możliwość stworzenia swojego własnego przedsiębiorstwa dystrybucji. Każde państwo ustanawia swoje przepisy dotyczące tej profesji, których należy przestrzegać.

więcej

Czym jest e-learning?

Nie łatwo jest osiągnąć cel, iść łatwą ścieżką kariery, zachwycać dookoła wszystkich, być cenionym, mieć kompetencje, które budzą zainteresowanie i świetnie funkcjonować w konkretnej roli w zespole, jeśli nie posiada się rzeczowej tematycznej wiedzy oraz pomocy w tym, jak zsynchronizować się z tykającym zegarem firmy...

więcej

Sprzeciw pracowników

Gdy manager zapowiada zmiany, musi liczyć się z tym, że mogą one nie zostać zaakceptowane przez załogę tak, jakby tego chciał. Z czego to wynika? Z wielu racjonalnych zachowań ludzkich, które są przecież naturalną obroną...

więcej

Pracownicy w przedsiębiorstwie

Tradycyjnie, samo pojęcie dużego przedsiębiorstwa nasuwało myśl o szczycie technologicznym. Komputery były takim luksusem, że tylko duże międzynarodowe przedsiębiorstwa mogły sobie na nie pozwolić.

więcej

Niepewność managera

Praca managera niesie ze sobą wiele wyzwań, które zdecydowanie najczęściej wiążą się z umiejętnością podejmowania decyzji. Najtrudniejsze co spotyka go podczas pracy to stykanie się z sytuacjami często absolutnie nieprzewidywalnymi, które wymagają podjęcia decyzji...

więcej

Kto może zostać managerem?

Dobry i rzetelny manager nie godzi w dobro swoich podwładnych, umie wysłuchać i bezstronnie podejść do wielu istotnych problemów w swoim zespole, któremu musi dawać poczucie bezpieczeństwa. Bo jedynie tym sposobem będzie mógł uzyskać z ich strony aprobatę i chęć do działania...

więcej

Kodeks deontologiczny związku zawodowego sprzedaży bezpośredniej

MWP jest oparty głównie na zasadach sprzedaży bezpośredniej, dlatego można do niego zastosować te same reguły postępowania etycznego. W większości krajów europejskich, istnieją związki zawodowe sprzedaży bezpośredniej, reprezentowane na skalę europejską przez Europejską Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA, Federation of European Direct Seiling Assotiationsj oraz na skalę światową przez Światową Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA, World Federation of Direct Seiling Assotiationsj.

więcej

MARKETING WIELOPOZIOMOWY

Francuski minister do spraw kontaktów /. Parlamentem. Wypowiedź podczas debaty nad przyjęciem ustawy dotyczącej marketingu wielopoziomowego, 10.01.1995 r. stał się on najlepszym sprzedawca kurczaków na święcie. Jest to przykład znaczenia dystrybucji.

więcej

MARKETING WIELOPOZIOMOWY

Przeżywamy obecnie przełomowy okres w historii naszej ekonomiki i socjologii. Klimat naszej pracy zmienia się. Środki masowego przekazu mówią o kryzysie ekonomicznym. Podczas gdy wiele zakładów pracy, aby przetrwać, zmuszonych jest redukować swój personel, gdy inne bankrutują, każdego dnia powstają nowe przedsiębiorstwa. Niektóre z nich rozwijają się w zadziwiająco szybkim tempie oraz osiągają ogromne zyski.

więcej

Dystrybutor w systemie MWP: nowy zawód

Jakkolwiek historia MWP sięga lat 40., w Europie zaczął on być popularny w latach 80. Można to częściowo wytłumaczyć zależnością lego systemu od nowoczesnej technologii. Tak, jak Leonardo da Vinci nie mógł rozpowszechnić swoich latających maszyn, ponieważ przez wieki od jego wynalazku, nie znano siły napędowej dla nich, tak MWP mógł zacząć naprawdę prospero- wać tylko wówczas, gdy era informatyki pozwoliła na szerokie zastosowanie komputerów do zarządzania tym systemem.

więcej

PRZYSZŁOŚĆ MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO W EUROPIE

Pierwsza pralka pojawiła się na rynku w 1922 roku. Trzeba było dziesięciu lat, aby wszystkie gospodynie domowe dowiedziały się o tym cudownym wynalazku oraz, gdzie można go nabyć. W 1939 roku ukazała się pierwsza telewizja czarno-biała, a po wojnie – w okresie „odbudowy” – ogromna ilość innowacji pojawiała się na rynku z wzrastającą częstotliwością, co miało wkrótce zrewolucjonizować nasze życie codzienne. Dzisiaj, innowacje ukazują się nie co pięć lat, lecz co sześć miesięcy!

więcej