Ogólne zasady konstrukcji ankiet

We wcześniejszych podrozdziałach omówiliśmy możliwości automatycznego pomiaru ruchu na witrynie oraz analizę danych wygenerowanych przez specjalistyczne oprogramowanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że w len sposób możemy prowadzić głównie badania ilościowe, mierzące liczbę użytkowników i ich poszczególnych grup, liczbę odwiedzin czy odwiedzonych stron.

Osobnym zagadnieniem są badania jakościowe, które z powodzeniem można prowadzić na witrynie – w wypadku działań kontrolnych są one używane do pomiarów atrakcyjności danego ośrodka www lub też sposobu, w jaki użytkownicy dotarli na firmową stronę. Najczęściej używanym narzędziem jest tutaj kwestionariusz ankietowy.

Ankieta dotycząca ośrodka www jest często połączona z badaniem użytkowników serwisu. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że jest małe prawdopodobieństwo, iż internauci zechcieliby wypełniać ankietę dotyczącą wyłącznie ich samych. Chętniej natomiast odpowiadają na pytania związane z samym serwisem, w takich wypadkach są bardziej skłonni ujawnić informacje na swój temat.

Najlepiej, gdy ankieta na temat serwisu jest umieszczona na osobnej stronie www, do której prowadzą odnośniki ze strony głównej oraz z innych, często odwiedzanych miejsc w serwisie. Kwestionariusz powinien być prosty i przejrzysty, a na końcu należy umieścić przycisk umożliwiający automatyczne wysłanie wypełnionej ankiety do właściciela strony. Ankieta, której głównym zadaniem jest kontrola programu promocji, powinna zawierać pytania typu:

W jaki sposób użytkownik trafił na stronę? (Użytkownik powinien wybrać jedną spośród sugerowanych odpowiedzi – należy pamiętać, by uwzględnić tu wszystkie stosowane elementy kompozycji promocyjnej (promotion mix)).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>