Obowiązek odkupienia niesprzedanych produktów

Przedsiębiorstwo powinno być zobowiązane na mocy kontraktu, do odkupienia od dystrybutora niesprzeda- nych produktów. Kompletuje to poprzednie zobowiązanie o „niekonieczności zakupu składu produktów’”.

Takiego sposobu postępowania nie spotyka się w świecie tradycyjnego biznesu, gdzie każdy dystrybutor, który nie może sprzedać swoich produktów, ponosi gwałtowne straty. Natomiast przedsiębiorstwa MWP na ogół tak dobrze prosperują, że mogą sobie pozwolić na podjęcie aż tak daleko idących zobowiązań kontraktowych, aby usatysfakcjonować swoich dystrybutorów.

Nie ma zarobku dla dystrybutorów na materiałach reklamowych i szkoleniowych (broszury, kasety). Zawód dystrybutora w systemie MWP tak bardzo różni się od znanych dotychczas form handlu, że dokładne szkolenie jest tutaj niezbędne. Opracowano podręczniki, kasety oraz video-kasety, aby ułatwić obieg poprawnej informacji.

Oprócz tego, przedsiębiorstwa MWP na ogół zaopatrują swoich dystrybutorów, w tzw. „zestawy handlowe” czy „business kits”, w których znajduje się dokumentacja dotycząca produktów. Nie dopuszczają jednak do tego, żeby sponsorzy zarabiali na sprzedaży tej dokumentacji, co byłoby w pewnym stopniu naruszeniem zakazu realizowania zysku na samym wprowadzeniu nowej osoby do swojej sieci, niezależnie od wykonanego obrotu.

Deontologia dystrybutora. Jeżeli chodzi o dystrybutora, niezbędne jest, aby respektował on pewne podstawowe zasady postępowania, naruszenie których przyniosłoby szkodę całości profesji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>