Obawa przegranej – MWP

To, co nas najbardziej wstrzymuje przed zaryzykowaniem w coś nieznanego, to obawa utraty tego, co już posiadamy. Odnosi się to zarówno do Państw, do dużych przedsiębiorstw, jak i do jednostek. Państwa wydawały ogromne sumy pieniędzy na podtrzymanie gałęzi przemysłu, które nie odpowiadały już wymaganiom dzisiejszych rynków. Najbardziej frapującymi przykładami są: wydobywanie węgla, hutnictwo, budowa statków'.

Pieniądze wydawane były przede wszystkim na podniesienie upadających przedsiębiorstw, a nie na modernizowanie i tworzenie nowych. Przy nieco większej wyobraźni przemysł europejski mógłby doświadczyć takiego samego zmodernizowania technologicznego, jak przemysł Stanów Zjednoczonych czy Azji.

Dla bezrobotnych, obawa przed utratą zasiłku i innych korzyści związanych z tym statusem w dużym stopniu ogranicza ich chęć otworzenia swojego małego przedsiębiorstwa. Zatrudnieni natomiast, obawiając się porzucić pracę, zanim zostaną zwolnieni, niogą ominąć swoją szansę. Aby móc pokonać te obawy, najważniejszą rzeczą jest uwierzyć we własne siły, aby podjąć ryzykowny wybór i w rezultacie, łatwiej pokonać trudności

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>