O satysfakcji z wynagrodzenia

Manager jako opiekun zatrudnionych pracowników oprócz badania ich satysfakcji pracy i potrzeb jest zobowiązany do przeprowadzania badań odnoście satysfakcji z wynagrodzenia. Nie chodzi tu jedynie o wartość nominalną, lecz o bezkonfliktowość pomiędzy korzyściami, jakie odnosi pracownik a oczekiwaniami wobec jego pracy. Najmniejsza dysfunkcja na tym obszarze powoduje bowiem brak efektywności pracowników, rodzi nieufność, idące z nim w parze konflikty oraz brak zaangażowania. Poczucie niesprawiedliwości przez zatrudnionych w firmie pociąga za sobą szereg niekorzystnych skutków. Manager może zatem posłużyć się kilkoma formami badania tej tak ważnej satysfakcji: sondażem indywidualnym sondażem grupowym badaniami przy pomocy ankiet sondażem kwestionariuszowym Ponadto wiarygodny obraz satysfakcji z wynagrodzenia można uzyskać dzięki rzeczowej i obiektywnej analizie wyznacznika efektywności pracowników, częstotliwości korzystania z urlopów i zwolnień lekarskich w zależności od wynagrodzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>