O komunikacji wewnętrznej w zespole

Żadna struktura organizacyjna bez odpowiedniej komunikacji wewnętrznej nie sprosta swoim zamierzonym celom i realizacjom założonych projektów. Jej funkcjonowanie nie będzie sprzyjało rozwojowi, a problemy na wielu płaszczyznach mogą spowodować poważne deficyty w jej działalności. W osiągnięciu biznesowych celów konieczna jest zatem odpowiednia komunikacja wewnętrzna, która ułatwia współpracę, budowanie wspólnych wartości, kultury organizacyjnej oraz jest pierwszym istotnym krokiem na ścieżce rozwoju, na której brak jest poważnych kryzysów. Dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej pracownicy czują się bezpieczniej, a nałożone na nich obowiązki i odpowiedzialność nie stwarzają dla nich powodów do stresu. Bo efektywny pracownik to pracownik spokojny wewnętrznie. Im więcej informacji do nich dociera, ich komfort pracy jest większy i nie posiadają sceptycznego nastawienia do spraw firmy i powierzonego im zakresu prac. Poprzez dobrą komunikację wewnętrzną pracownicy wykazują się większym zaangażowaniem, przez co ich role w strukturze organizacyjnej są zdecydowanie lepiej wypełniane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>