Nowe formy pracy

Nasze życie zawodowe jest obecnie na drodze wielkich zmian. Podczas, gdy większość z nas jest jeszcze zatrudniona w dużych zakładach pracy, nie bardzo już to daje się pogodzić z naszym pragnieniem spędzania więcej czasu w „protekcyjnym kokonie”, jakim jest nasz dom, potrzebą przejęcia kontroli nad swoim życiem i wykazania się własną inicjatywą oraz pogoni za jakością życia.

Profesor Paul Pi [zer1 opisuje, jak pewien angielski student w 1931 roku otrzyma! stypendium na studia w Stanach Zjednoczonych. Był on bardzo zdziwiony, stwierdzając, że w kraju znanym z możliwości do interesów, większość Amerykanów wolała raczej pracować w jakimś dużym przedsiębiorstwie niż prowadzić swój własny biznes.

„Dlaczego w ekonomii wolnej przedsiębiorczości pracownik wolałby z własnej woli poddać się dyrektywom jakiegoś dużego zakładu niż sprzedawać swoje własne wytwory lub usługi bezpośrednio klientom?”2

Studentem tym był Ronald Coase, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1991 roku. W swojej pracy z 1931 roku „The Naturę of The Firm” (Istota przedsiębiorstwa) przeanalizował on racje bytu dużych przedsiębiorstw.

Praca ta, pomimo że sprzed 60 lat, jest jedną z najczęściej cytowanych pozycji w dziedzinie badań ekonomicznych. Jednakże profesor Pilzer uważa, że gdyby Coase opracowywał ten sam temat dzisiaj, doszedłby do diametralnie różnych wniosków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>