Nieproduktywny pracownik problemem dla managera

Pieczołowicie tworzony i wdrażany do dalszych etapów rozwoju zespół to nie lada praca dla managera. Członkowie takiego zespołu nie zawsze nadają się na stanowisko, które objęli. Bywa i tak, że ich podejście do pracy i odpowiedzialności jest znikome. Wychwycenie takich osób na wstępnym etapie organizowania się efektywnego zespołu to klucz do sukcesu. Wymówki, jakie można usłyszeć z ust nieproduktywnych pracowników są z reguły podobne. Można zatem usłyszeć stare śpiewki o zmęczeniu i przepracowaniu. Rozkładanie pracy na etapy, z których żaden nie jest kończony na czas i rzetelnie jest charakterystyczną cechą tych osób, które nie powinny znaleźć się w zespole lub powinny zostać objęte fachowym i dobrze wybranym szkoleniem. Kolejną ułomnością pracowników, których nie cechuje efektywność jest niewiara w swoje możliwości, zrzucanie odpowiedzialności na innych oraz przesadna obawa o porażkę, która paraliżuje rozwój i produktywność. Nieproduktywny pracownik jest problemem dla obranej strategii przez managera, zatem wyłonienie go staje się kluczowym działaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>