Niepewność managera

Praca managera niesie ze sobą wiele wyzwań, które zdecydowanie najczęściej wiążą się z umiejętnością podejmowania decyzji. Najtrudniejsze co spotyka go podczas pracy to stykanie się z sytuacjami często absolutnie nieprzewidywalnymi, które wymagają podjęcia decyzji. W ich obliczu rodzić się może niepewność, która jest źródłem złego pojmowania otaczającego świata. Manager jest człowiekiem, toteż ugruntowanie może wywoływać w nim dwa skrajne poglądy, z których jeden brzmi, że świat wydaje się być pewnym, a drugi niepewnym. Z tych dwóch marginalnych przekonań wyodrębniają się niestety źle podejmowane decyzje, przy których niejednokrotnie brak managerowi świadomego rozsądzenia tego, co pomiędzy. Doskonalenie za pomocą fachowych szkoleń w tym kierunku zmniejsza niezgodne z rzeczywistym stanem sytuacji rozsądzanie wielu istotnych spraw. Manager, który chce skutecznie rozwiązywać problemy, powinien korzystać z najnowocześniejszych narzędzi wspierających jego świadomość. Bez ich używania skazany jest bowiem na szereg błędów zarówno biznesowych, jak i w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>