Narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych pracowników

Manager w toku swoich działań zmierzających do utworzenia dojrzałego zespołu nastawionego na realizację celów i projektów musi podjąć się analizy potrzeb szkoleniowych swoich pracowników. Do tego celu używa się kilku skutecznych narzędzi. Ma on wybór pomiędzy kwestionariuszem, ankietą bądź indywidualna rozmową z pracownikami. Duże znaczenie ma też obserwacja członków zespołu, szczególnie w trudnych momentach, które wymagają od nich podjęcia współpracy. W początkowej fazie budowania się zespołu jest on jeszcze na tyle niespójny, że każdy członek zespołu nastawiony jest na indywidualną pracę i oczekuje osobistej informacji zwrotnej. Manager nie musi przeprowadzać rozmów z każdym z zatrudnionych. Niekiedy wystarczy mu rozmowa z wybranymi losowo osobami lub takimi, które pełnią podobną funkcję w strukturze organizacyjnej jaką jest dana firma. Korzystne jest również ankietowanie pracowników pozwalające na zobrazowanie ich potrzeb, oczekiwań i przede wszystkim możliwości, jakimi pracownicy dysponują.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>