Najważniejsze trendy obserwowane na rynku

Opisany tu w dużym skrócie rynek reklamy w Internecie nieustannie się rozwija. Rosnące wymagania reklamodawców sprawiają, że z miesiąca na miesiąc powstają nowe formy reklamowe, systematycznie też są udoskonalane technologie tworzenia reklam, ich emisji oraz pomiaru wyników kampanii. W tym podrozdziale przedstawimy najważniejsze tendencje obserwowane na rynku.

State powiększanie powierzchni reklamowych. W ostatnim czasie można zaobserwować tendencję do systematycznego powiększania powierzchni reklamowych w sieci. Zjawisko to jest efektem działania trzech niezależnych czynników: rozwoju infrastruktury (w tym przede wszystkim zwiększania przepustowości sieci), wzrostu wymagań reklamodawców (poszukujących coraz bardziej skutecznych metod promocji) oraz zapaści na rynku reklamowym. Ta ostatnia skłoniła nawet IAB do wyznaczenia na początku 2001 roku nowych standardów reklamowych, wśród których znalazły się duże formaty (jak skyscraper czy rectangle).

Z badań Nielsen/NetRatings AdRelevance z lipca 2002 roku wynika, że przeciętna powierzchnia reklamowa wzrosła z 22 582 pikseli w I kwartale 2001 roku do 37 799 pikseli w I kwartale 2002 roku. Warto wiedzieć, że standardowy baner (468X60 pix) zajmuje w sumie 28 080 pikseli, średnia powierzchnia reklamowa jest obecnie zdecydowanie większa.

Wzrost zaawansowania technologicznego reklam. Rosnąca wydajność komputerów z jednej strony oraz ciągłe poszukiwanie nowych form promocji z drugiej spowodowały pojawienie się w sieci nowych formatów reklam. Obecnie obok prostych animacji stosuje się też bardziej zaawansowane formaty: html, flash oraz rich media.

Najnowocześniejsze reklamy w formacie rich media łączą w sobie tekst, dźwięk, animację, prezentacje wideo, a nawet elementy interaktywne: gry, formularze itd. Elementy reklamowe mogą być rozwijane, drukowane, a przy bar- dziej zaawansowanych prezentacjach wykorzystywana jest technologia streamin- gu (większe elementy są pobierane z serwera w trakcie przeglądania stron internetowych – w chwili, gdy łącze nie jest akurat obciążone).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>