Najważniejsze metody komunikacji e-mailowej

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, istnieje wiele form komunikacji promocyjnej wykorzystującej e-mail. Zasadniczo można je podzielić na trzy grupy: komunikaty reklamowe w stopkach (stopki z podpisem, stopki reklamowe), zindywidualizowane przekazy reklamowe (list promocyjny) oraz komunikaty masowe (mailing i autorespondery).

Stopki z podpisem. Stopka z podpisem to najprostszy i najtańszy sposób promocji w Internecie. Zredagowaną starannie stopkę (patrz poprzedni podrozdział) można umieszczać w każdym liście, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo odwiedzenia firmowych stron przez osoby, do których trafia korespondencja. Stopki te są również wyświetlane w wiadomościach wysyłanych na listy dyskusyjne Usenetu (zob. rozdział poświęcony działaniom public relations w sieci).

Stopki reklamowe. Stopka reklamowa składa się również z dwóch, trzech, maksymalnie czterech wierszy. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że jest rozsyłana za specjalną opłatą do dużych grup osób – najczęściej przez portale, które prowadzą darmowe skrzynki pocztowe. Opłata zależy nie tylko od liczby osób, ale i od tego, kim one są (istnieje przeważnie możliwość targetowania, czyli określania odbiorcy takiej reklamy – jego wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy wykonywanego zawodu). Stopka reklamowa jest doklejana do zwykłej korespondencji, wysyłanej przez użytkowników darmowych kont pocztowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>