MWP- rodzaj pracy cz. III

Oryginalność tego systemu polega na założeniu z góry, że nadaje się on dla każdego. Nie ma kryteriów selekcji przy wprowadzaniu nowych osób, każdy jest tu mile widziany. Jakkolwiek, niektórzy sponsorzy decydują się poświęcić swój czas wyłącznie dystrybutorom, którzy – ich zdaniem – są tego warci.

Wątpliwość, czy jest to prawdziwy zawód, wynika głównie stąd, że nie ma żadnego prestiżu „bycia zaakceptowanym” na dystrybutora, niepotrzebna jest nawet do tego zgoda banku na udzielenie kredytu, gdyż system ten nie wymaga zainwestowania kapitału, zazwyczaj wymaganego przy otwieraniu „poważnego” biznesu.

Drugą stroną medalu jest to, że ponieważ działalność ta dostępna jest dla każdego, nikomu nie gwarantuje ona sukcesu. To właśnie jest przedmiotem najostrzejszej krytyki. Tymczasem, istnieje wiele takich sytuacji, np. szkoła dostępna jest dla każdego, niestety, nie każdy kończy ją pomyślnie!

Każdy powinien ocenić swoje własne zdolności oraz predyspozycje do pracy i zadecydować, czy MWP jest odpowiedni dla niego. Na ogół ci. którzy bardzo tego chcą, potrafią w oparciu o ten system otworzyć swoje własne przedsiębiorstwo dystrybucji.

Nie jest on natomiast dla tych, którym z powodu ich lenistwa lub innych złych nawyków, nigdy nic nie udawało się w życiu. Zawód dystrybutora w systemie MWP jest dla tych, którzy są (lub chcą się stać) wytrwali, pozytywnie myślący oraz wierzą we własne siły.

MWP daje ,.prawo do lukratywnej działalności”. Każdy, niezadowolony ze swojej obecnej sytuacji może podjąć tę działalność, nauczyć się tego zawodu i osiągnąć w nim sukces.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>