MWP- rodzaj pracy cz. II

Organizacja pracy w MWP pozwala unikać niektórych niesprawiedliwych sytuacji, np. gdy pensje dwóch pracowników, których wydajność pracy jest identyczna, różnią się tylko z powodu różnego stażu pracy. Młody, dynamiczny pracownik nie musi w tym systemie latami wyczekiwać okazji, aby pozbyć się swojego szefa, który zajmuje wymarzone dla niego stanowisko. Nie zwalnia się również starzejących się pracowników, których pobory stały się zbyt kosztowne dla przedsiębiorstwa. Nie zmusza się osób aktywnych, które chcą jeszcze pracować do odejścia na emeryturę.

Podstawą wynagrodzenia dystrybutorów w MWP jest obrót, jaki zrealizowała ich grupa. W ten sposób przedsiębiorstwo płaci zarówno za pracę włożoną w zbudowanie swojej sieci, jak i za pracę poświęconą sprzedaży: Dlatego też nie ma limitu zarobków w tym systemie.

Możliwość zbudowania dużej organizacji jest taka sama dla każdego i produkty są te same – różni są tylko ludzie oraz to, jaką cenę każdy z nich jest gotów zapłacić za osiągnięcie sukcesu. Nierzadko, nowy dystrybutor rozwija większy i silniejszy biznes niż jego sponsor.

Schyłkowi dużych przedsiębiorstw można więc przeciwstawić nową formę pracy, która pozwoli tysiącom, a nawet milionom ludzi prowadzić działalność zawodową. Warto zastanowić się, jak ma się MWP do powszechnie przyjętej koncepcji .,prawa do zatrudnienia”. Zawód dystrybutora w tym systemie jest ,,prawdziwym zawodem”? Czy też jest to po prostu rozrywka dla niepracujących kobiet, cierpiących z powodu braku zajęcia?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>